Merelbekenaren voor vaccinatie naar Wetteren wijst op structureel probleem bij uittekenen eerstelijnzones in de zorg

02 Februari 2021

Merelbekenaren voor vaccinatie naar Wetteren wijst op structureel probleem bij uittekenen eerstelijnzones in de zorg

Het was voor veel Merelbekenaren waarschijnlijk verrassend nieuws dat ze te horen kregen dat ze voor hun COVID-19 vaccinatie in de Warande in Wetteren verwacht worden. Zeker omdat in de pers kort daarvoor bekend was geworden dat in Flanders Expo een groot vaccinatiecentrum wordt ingericht. Geen vaccinatiecentrum in Merelbeke Marijke Pruyt (Groen Merelbeke) bedankte de burgemeester voor de geleverde inspanningen om te proberen een vaccinatiecentrum op Merelbeeks grondgebied te krijgen. Maar aangezien dit niet lukt, vroeg Marijke Pruyt op de gemeenteraad van januari of er concrete begeleidende maatregelen kunnen worden genomen voor mensen die zich niet makkelijk naar Wetteren kunnen verplaatsen. De burgemeester antwoordde dat binnen de eerstelijnszone Scheldekracht de werkgroep mobiliteit zoekt naar een oplossing. Binnenkort krijgen we hierover meer nieuws. Constructiefout ELZ Scheldkracht veroorzaakt onnodige verplaatsingen Dit dossier wijst opnieuw op een aantal constructiefouten bij het tot stand komen van de Eerstelijnszone Scheldekracht, waar Merelbeke deel van uitmaakt. Groen Merelbeke heeft vorige jaren reeds meerdere keren in de gemeenteraad op deze constructiefouten gewezen. Maar wat zijn eerstelijnzones? Eerstelijnszones zijn zones waarbinnen lokale overheden, zorg- en hulpverleners op elkaar afstemmen. De bedoeling is om binnen deze eerstelijnszones effectieve en kwalitatieve eerstelijnszorg te voorzien. Zo worden bvb. de wachtposten van huisartsen, apothekers enzoverder binnen die eerstelijnszones bepaald. ELZ Scheldekracht is een samenwerking tussen de gemeenten Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen, Laarne, Wichelen, Wetteren, Melle en Merelbeke. Een constructiefout, waar Groen regelmatig op wees, is dat bij het uittekenen van deze ELZ te weinig rekening wordt gehouden met de gewone sociologische verplaatsingen van burgers. Heel veel Merelbekenaren verplaatsen zich om diverse redenen richting Gent, maar Gent maakt geen deel uit van ELZ Scheldekracht. Dat betekent dat Merelbekenaren zich regelmatig heel ver moeten verplaatsen voor eerstelijnszorg, zelfs voor de gewone wachtpost in het weekend. Maar met deze grote logistieke en ingewikkelde vaccinatiecampagne wordt deze verplaatsing (naar Wetteren in dit geval) voor iedereen plots heel duidelijk. Problematisch is ook dat binnen de ELZ Scheldekracht geen ruimte gemaakt wordt voor een grensoverschrijdende aanpak, voor een samenwerking met andere ELZ’s. De burgemeester liet weten dat men de komende maand hiervoor een interlokale vereniging opricht. Namens vele burgers ‘in wacht’ duimen we ervoor dat de burgemeester en zijn team op korte termijn een snelle en goede oplossing dicht bij huis kunnen vinden.