Merelbeke wil extra open ruimte bebouwen, provincie fluit gemeente terug.

06 Maart 2023

Merelbeke wil extra open ruimte bebouwen, provincie fluit gemeente terug.

RUP 'Bescherming Open Ruimte' geschorst – gemeentebestuur loopt een blauwtje op

Met een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Bescherming Open Ruimte” wou de meerderheid van CD&V, Open VLD en Vooruit in Merelbeke de resterende woonuitbreidingsgebieden beschermen. Zo luidde althans de officiële uitleg. In werkelijkheid gebruikte men het RUP ook om twee van de acht resterende woonuitbreidingsgebieden te laten ontwikkelen. Groen Merelbeke was de enige partij die – precies om die reden – tegen het RUP stemde en zij krijgt nu gelijk. De provincie heeft het RUP geschorst, de gemeente wordt verplicht om het aan te passen. Dit is een blamage voor het gemeentebestuur dat met het RUP wou uitpakken.

Gemeente werd driemaal gewaarschuwd – college zette toch door

Al bij aanvang van het RUP wees de provincie op een ernstige tegenstrijdigheid met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) en het Vlaams ruimtelijk beleid. Zo wees de provincie reeds op 16 juli 2020 in haar advies op de startnota dat het woonuitbreidingsgebied in Kwenenbos niet binnen het Grootstedelijk gebied Gent ligt, noch aansluit bij een geselecteerde kern uit het PRS. De resterende open ruimte hiervan ontwikkelen zou volgens de provincie “in een latere fase aanleiding geven tot schorsing”. Toch ging het gemeentebestuur ermee door en liet het woonuitbreidingsgebied mee opnemen als te ontwikkelen ‘projectzone’. De provincie zag zich genoodzaakt de waarschuwing te herhalen in haar advies op 16 december 2021 op het ontwerp-RUP, maar de gemeente hield voet bij stuk. Ook na een derde, formele waarschuwing voor een schorsing, op 18 augustus 2022, na de voorlopige vaststelling van het RUP, paste men de plannen niet aan. Extra open ruimte aansnijden bleek belangrijker dan open ruimte beschermen, ook al doet de naam van het RUP anders vermoeden.

Ongeziene blamage na hallucinant parcours

Dat het gemeentebestuur met een RUP ‘Bescherming Open Ruimte’ net teveel open ruimte wil aansnijden is op zich hallucinant. Dat het daarbij driemaal een officiële waarschuwing negeerde, is totaal ongezien. RUP’s worden zelden geschorst. De jongste drie jaar bijvoorbeeld spreken we over slechts drie geschorste RUP’s in de hele provincie. Opvallend: net de resterende open ruimte in het woonuitbreidingsgebied in Kwenenbos kan met de huidige wetgeving voor 95% kosteloos worden beschermd. Er lopen immers geen wegen doorheen het gebied, waardoor alle grond verder dan 50 meter vanaf de openbare weg kosteloos beschermd kan worden. Het RUP ‘Bescherming Open Ruimte’ werd door het gemeentebestuur op deze plek dus net ingezet als een middel om het alsnog te kunnen ontwikkelen.

Groen herhaalt oproep om extra open ruimte te beschermen

De provincie heeft het RUP nu geschorst; de gemeente heeft drie opties. Ze kan het woonuitbreidingsgebied in Kwenenbos volledig uit het RUP halen. Dat zou echter betekenen dat er alsnog een woonuitbreidingsgebied blijft bestaan, wat sowieso zal leiden tot juridische procedures. Niets doen betekent dat het RUP in zijn geheel komt te vervallen. Groen Merelbeke roept het gemeentebestuur dan ook op om ook deze open ruimte te beschermen, de meest logische keuze in lijn met de doelstelling van het RUP. Het gebied sluit aan bij het Rotarybos en biedt kansen tot verdere ontwikkeling als groene stapsteen.