Merelbeekse Groen!e kandidaten: "Voor ons telt iedereen mee"

29 November 2014

Merelbeekse Groen!e kandidaten:

5de plaats effectieven Vlaams Parlement Frank Monsecour

  • gemeenteraadslid Merelbeke
  • Lector Duurzame Ontwikkeling
  • Team- en stagecoördinator opleiding Sociaal Werk

Gaat voor Vlaanderen omdat ons gewest zelf over heel wat sociale, ecologische en economische thema's beslist (dossier Economie).

Wil dat Vlaanderen prioriteit geeft aan investeringen in groene jobs, veilig verkeer, gezonde huisvesting én in een ambitieus natuur-, milieu- en klimaatbeleid.

Groen! is de enige partij dia altijd denkt op lange termijn, en voluit nadenkt over creatieve oplossingen voor zowel de econische crisis, de milieucrisis, als voor de grote sociale ongelijkheid in de wereld.

 

 

Tom Declercq
3de plaats opvolgers
Europees Parlement

  • Groen!-sympathisant
  • Huisarts in Merelbeke

Steunt bij deze cruciale verkiezingen vanop een symbolische opvolgersplaats de Europese lijst voor Groen! omdat er dringend nood is aan een een grote Europese New Deal.

Om mensen opnieuw duurzaam aan het werk te zetten, onze economie op een ecologische leest te schoeien én om vanuit het Europese Parlement voldoende tegengewicht te bieden tegen een alsmaar verdergaande en ziekmakende liberalisering van arbeid- en financiële markten.

Tom steunt Bart Staes en diens team in hun Europese strijd voor een leefbare kleinschalige Europese landbouw, voor een rechtvaardiger wereldhandel, voor mensenrechten, tegen discriminatie en voor een actieve vredespolitiek op wereldvlak.

Tom steunt de Eurpese Groenen in hun pleidooi voor een Europa waar er ook en vooral plaats is voor die mensen die het, binnen en buiten Europa, minder makkelijk hebben.

Link: lees hier het boek Bart Staes "Voor een ander Europa"

 

 

Stefaan Van Hecke

lijstduwer opvolgers
Vlaams Parlement

  • Volksvertegenwoordiger
  • Gemeenteraadslid Merelbeke
  • Advokaat

Het worden weer heel belangrijke en cruciale verkiezingen. Uw stem zal mee bepalen hoe Vlaanderen er de komende 5 jaren zal uitzien.

Komt de Lange Wapperbrug in Antwerpen er, met nog mer fijnstof?(dossier Oosterweel) Wordt het dorpje Doel verder opgeofferd voor een nutteloos extra dok voor de Antwerpse haven? Moet het mooie Schipdonkkanaal in onze provincie verdwijnen (dossier Schipdonkkanaal) voor een grootschalige verbreding vanhet kanaal?

Groen! wil minder investeren in beton. Groen! wil daarentegen meer middelen inetten voor bv forse investeringen in wind- en zonne-energie en voor het wegwerken van de lange wachtlijsten in de welzijnssector.

Investeren in ecologie en sociaal beleid zal veel jobs opleveren. Enorm veel duurzame jobs. Daar gaat Groen! voor en daarom vraagt Stefaan uw steun.

Meer info?