meer aandacht verkeersveiligheid schoolomgevingen

01 Juni 2021

meer aandacht verkeersveiligheid schoolomgevingen

Groen Merelbeke maakt al lang een punt van verkeersveiligheid in onze gemeente, ook en niet op zijn minst in de omgeving van scholen. De realiteit in Merelbeke blijft ons echter zorgen baren. Groen Merelbeke wil extra aandacht voor ‘minder hinder’-maatregelen bij werkzaamheden in schoolomgevingen. En in opvolging van vele andere gemeenten wil Groen dat ook Merelbeke zwaar vrachtverkeer weert in schoolomgevingen, zeker tijdens spitsuren.   Gevaarlijke toestanden in de Sint Elooistraat   Groen-gemeenteraadslid Pieter Verstraete stelde op 16 april een uiterst gevaarlijke situatie vast in de omgeving van de Sint-Elooi school. Fluvius, of een door hen aangestelde onderaannemer, begon daar toen met voorbereidingen in functie van leidingwerken. Een aantal voetpaden werden opengebroken. De combinatie van de specifieke uitvoering van die werken, de signalisatie, de locatie en het tijdstip deden de nodige wenkbrauwen fronsen bij heel wat ouders, buurtbewoners en passanten. De veiligheid was ver zoek. Gelukkig en terecht traden de gemeentelijke diensten kordaat op en werden op korte termijn aanpassingen afgedwongen. Dat was ook nodig.  Pieter Verstraete: “De aannemer hield werkelijk met niets rekening. Voetpaden aan beide kanten van de straat waren afgesloten, er was amper signalisatie, geen flankerende maatregelen en bovendien: de werken gingen ook tijdens de spits gewoon door. De situatie was ronduit onverantwoord. Van ‘minder hinder’ maatregelen was niks te merken.”   Beter dan verhelpen is echter voorkomen. Het was om die reden dat Groen Merelbeke in februari 2020 vroeg aan het gemeentebestuur om de “Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen” te ondertekenen. Die Code, die in 2016 geactualiseerd werd, wil onder meer zorgen voor kwaliteitsvolle uitvoering van werken en meer aandacht voor ‘minder hinder’. In de code, die in de gemeenteraad van oktober 2020 werd goedgekeurd,  staan ook afspraken over de handhaving. Uit de ervaringen in de Sint Elooistraat blijkt dat het gemeentebestuur bij die handhaving en bij het voorkomen van hinder nog veel meer daadkracht aan de dag moet leggen. Het college van burgemeester en schepenen gaf begin maart een werkvergunning af voor deze werken. In die werkvergunning stonden geen extra voorwaarden over uitvoeringstermijn, spertijden enzoverder. Op die manier werd dus niet vermeden dat de werken doorgingen tijdens de drukke momenten waarop kinderen naar school komen, of terug naar huis gaan. Een paar dagen na de start van de werken stonden leraren zelf het verkeer te regelen. De verkeerssituatie was té gevaarlijk voor kinderen door de blokkering van één rijrichting door werfverkeer.   Met de vrachtwagen langs de school?   Niet alleen bij werken blijkt de verkeerssituatie aan scholen gevaarlijk te zijn. Heel wat gemeenten hebben reeds actie ondernemen om ook vrachtverkeer nabij scholen te verbieden. Niet alleen aan de schoolpoorten, maar ook bij kruispunten nabij de scholen creëert dit immers levensgevaarlijke situaties. Via bvb een tonnagebeperking (zeker tijdens de spits) kan men het zwaar vrachtverkeer weren nabij scholen. Reeds 78 gemeenten ondertekenden daartoe ook het charter werftransport. Dit charter is een mooie samenwerking tussen lokale overheden, Confederatie Bouw, Fema en de Bouwunie. Bijvoorbeeld in Gent, Laarne, Wetteren en De Pinte is dit reeds van kracht. Merelbeke deed dit nog niet. Groen Merelbeke riep in de gemeenteraad van april 2021 het gemeentebestuur op om hier snel werk van te maken.   Groen Merelbeke blijft het gemeentebestuur actief aanmanen om sneller en pro-actiever werk te maken van veilige schoolomgevingen.