Leverancier wachthuisjes en planborden met publiciteit

05 Maart 2016

 Lieve Parmentier stelde de schepen van mobiliteit enkele vragen over de leverancier van wachthuisjes en planborden met publiciteit.  In Merelbeke zijn er een 40-tal bushokjes, verspreid over het hele grondgebied.Ongeveer de helft ervan is eigendom van de gemeente. De 22 andere wachthuisjes en 12 planborden zijn van een reclamebureau.

Het gaat hier over BIG BUSINESS met hele grote internationale firma's die opereren in Barcelona, Toronto, Delhi, Singapore, enz. Op strategische plaatsen verspreiden ze hun reclameboodschap en staan een deel van hun publiciteitsinkomsten af aan de gemeente.

 In het 10-jaar-contract, dat afliep in december 2012, werd de gemeente in natura  vergoed ( vuilnisbakjes en zitbanken), wat voordelig is voor de reclamegigant. Deze keer betaalt de firma in euro's maar de nieuwe gunningsprocedure voor 2013 is nog altijd niet afgerond. Ondertussen zijn we april.

Schepen Vrijens (SP.a) bleef het antwoord schuldig op de vraag waarom het dossier nu pas op de tafel komt en hoe het zit met de inkomsten van begin 2013. Hij maakte zich sterk dat er zeker offertes zullen komen en dat de financiële compensatie aanzienlijk zal zijn: € 23 100 per jaar.

Hij verdedigde de objectiviteit van de gunningscriteria, ook al vond ondergetekende dat de prijs van de varianten, de esthetische waarde, de technische specificaties en de functionele waarde minder objectief meetbaar zijn.

Als er een nieuwe leverancier de opdracht binnenhaalt, worden alle bushokjes afgebroken en vervangen. Indien het contract bij dezelfde firma blijft, zullen de wachthuisjes waarschijnlijk blijven staan, want ze zijn nog in goede staat.

Ten slotte stelde Lieve in de marge van dit punt nog een vraag over het schuilhuis aan het Centrumplein: de busgebruiker is er helemaal niet beschermd tegen weersinvloeden. Daarop antwoordde de schepen dat er al een bestelling geplaatst is om de wachtenden te behoeden voor wind en regen.