Komaan Merelbeke! Het is nu tijd om de open ruimte in Merelbeke te beschermen

21 Juni 2021

Komaan Merelbeke! Het is nu tijd om de open ruimte in Merelbeke te beschermen

In september dienden Groen Merelbeke en veel Merelbekenaren een bezwaarschrift in tegen  het voorgestelde Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bescherming Open Ruimte’ van de gemeente Merelbeke. Met dit plan liet de gemeente immers open ruimte toch weer aansnijden als potentieel woongebied.   Ondertussen zijn in het dossier 2 nieuwe evoluties:   Het instrumentendecreet van de Vlaamse overheid maakte het RUP hoogstdringend. Vlaams minister van Omgeving kondigde recent echter de oprichting van een nieuwe Taskforce aan. Het instrumentendecreet laat dus nog even op zich wachten.   Het openbaar onderzoek van het RUP Open Ruimte is afgerond. Daar maken de vele bezwaarschriften deel van uit. De meerderheid moet nu met een voorontwerp RUP naar de gemeenteraad komen. Wij vragen opnieuw dat alle woonuitbreidingsgebieden beschermd worden als open ruimte.   De bescherming van open ruimte is belangrijk voor onze klimaat- en milieu-ambities. Maar in coronatijden werd het belang van groen en open ruimte nabij nog duidelijker.   Maar ook qua woningsnood of om financiële redenen zijn er geen redenen te bedenken om dit niet te doen.   Ons gemeentebestuur krijgt zelfs ruim € 1,7 miljoen (!) van Vlaanderen (exact: € 1.771.992), via het Vlaams Open Ruimtefonds. De schepen herhaalde ook dat hij dat RUP opmaakt “alsof zijn leven ervan af hing”, omdat hij bevreesd is voor de kostprijs van het Instrumentendecreet. Met het huidige decreet kan je echter kosteloos alle gronden herbestemmen die niet aan een uitgeruste weg liggen en/of verder dan 50m van een goed uitgeruste weg. We dagen de meerderheid dus uit om minstens al die gronden te schrappen (anders beloon je speculatie) en die € 1,7 miljoen van Vlaanderen te gebruiken om de rest “uit te kopen”. Volgens de schepen is er slechts +/- 750.000 nodig is voor de kosten die dit RUP met zich meebrengt (planschade aan eigenaars). De kostprijs kan dus nooit een argument zijn om niet alle woonuitbreidingsgebieden te beschermen. Daarnaast toonde de woonbehoeftestudie van Veneco duidelijk aan dat er geen kwantitatieve reden is om extra ruimte aan te snijden voor woningen. Er is een overaanbod, zowel in het centrumgebied als in buitengebied, ook op lange termijn.     Het is dan ook overduidelijk. Groen Merelbeke vraagt aan de meerderheid om nu kleur te bekennen. Als het hen menens is om de open ruimte in Merelbeke te beschermen, is dit het uitgelezen moment. Komaan Merelbeke!