Kinderen hinderen!

05 Maart 2016

 De Groen-gemeenteraadsfractie vraagt de Oost-Vlaamse gouverneur om een gemeenteraadsbesluit te schorsen dat verbiedt om "enig spel" te spelen dat voorbijgangers zou kunnen hinderen.               In de gemeentraad werd recent een agendapunt goedgekeurd waarin de volgende paragraaf: "Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen, behoudens op de speciaal door het gemeentebestuur daartoe aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé, hetzij openbare eigendommen veroorzaken".    Groen vraagt de schorsing van het agendapunt aan Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers.  De wijziging werd niet correct en niet volledig vermeld in de oproeping van de gemeenteraad en was dus misleidend en strijdig met het gemeentedecreet.

      Het verbod werd niet gemotiveerd werd en voldoet absoluut niet aan de definitie van overlast. Het verbod zou er immers toe kunnen leiden dat het niet meer mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld op het autovrije kerkplein  spelletjes te spelen als 'schippertje mag ik overvaren', waardoor de voorbijgangers even een ommetje zouden moeten maken rond de spelende kinderen.

Vogens  burgemeester Filip Thienpont (CD&V) is het niet de bedoeling om spelende kinderen te straffen, en volgens de zone commisaris staat het "kinderen" niet in het reglement, maar er staat wel letterlijk: " Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen, enig spel te spelen dat of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen"

Groen zal zich blijven verzetten tegen dergelijke uitwassen van de GAS-boetes, en blijven ijveren voor een kindvriendelijke gemeente.