Kapvergunning essen in Melle geschorst tot uitspraak ten gronde

30 November 2018

Kapvergunning essen in Melle geschorst tot uitspraak ten gronde

Het beroep van Groen tegen de vergunning die de gemeente Melle zichzelf verleende om 30 essen te rooien langs de Scheldeweg, is door de bevoegde dienst ontvankelijk en volledig verklaard. De vergunning is nu geschorst in afwachting van een beslissing ten gronde door de deputatie.

Gemeenteraadslid Tijl De Witte: ‘Ik vraag reeds sinds december om de aanvraag voor deze vergunning in te trekken, omdat er geen enkele goede reden is om die bomen te kappen. De meerderheidspartijen hebben echter toch hun zin doorgedreven en zichzelf een kapvergunning gegeven, ook al is er hiervoor absoluut geen draagvlak bij de Mellenaars.’

Groen Melle diende in maart samen met buurtbewoners en de andere oppositiepartijen een beroepschrift in tegen deze kapvergunning. Het beroep is nu ontvankelijk en volledig verklaard door de Dienst Ruimtelijke Vergunningen van de provincie Oost-Vlaanderen, zodat het nu aan de deputatie is om een beslissing ten gronde nemen. Zolang die beslissing er niet is, blijft de kapvergunning geschorst.

‘Bomen: meer planten, minder kappen!’

Tijl De Witte: ‘Op onze vraag wordt midden juni nog een hoorzitting gepland waarop alle partijen aan het woord kunnen komen. Ons beroepschrift was stevig onderbouwd met acht sterke argumenten en die breng ik dan uiteraard ook naar voren.

Nadien kunnen we enkel afwachten wat de deputatie zal beslissen. We hopen uiteraard dat we hen kunnen overtuigen om deze kapvergunning te vernietigen. Op die manier komt er terug ruimte om samen met de betrokken landbouwer naar een betere oplossing te zoeken.’

 

Groen Melle volgt de verdere ontwikkeling van dit dossier uiteraard op en houdt u op de hoogte via hun website, Facebook-pagina en Twitter-account.