HUURDERS VAAK IN KWETSBARE SITUATIE

26 Mei 2015

Meer dan de helft van de huurders in Vlaanderen besteedt meer dan een derde van zijn inkomen aan de huishuur, blijkt uit het Groot Woononderzoek van het Steunpunt Wonen van de KU Leuven. Dat maakt dat mensen onmogelijk een waardig bestaan kunnen leiden. Ook in Merelbeke zitten veel huurders in een kwetsbare situatie. Met een (te) klein aanbod aan huurwoningen van amper 2,5 procent sociale woningen zijn huurders overgeleverd aan een veel te krappe privémarkt. Ter vergelijking: het Vlaamse gemiddelde ligt op 6 procent en het Europese op 17 procent. Wie geen betaalbare kwaliteitsvolle woning vindt, verzeilt al snel in een resem bijkomende problemen: te weinig budget voor andere basisvoorzieningen als voeding, energie, medische en schoolkosten. Mensen verliezen hun sociale contacten. Wie in een huis vol schimmels woont, krijgt liever geen mensen op bezoek en hun kinderen nodigen al snel geen vriendjes meer uit. Daar blijft het niet bij. Vocht in huis of slechte isolatie leiden tot gezondheidsproblemen en torenhoge stookkosten. Pijnlijk is dat ook sociale woningen woningen vaak van slechte kwaliteit zijn. Ook in Merelbeke zijn die woningen vaak slecht geïsoleerd. De meest kwetsbare inwoners

belanden op die manier in een vicieuze cirkel die armoede creëert. En de armoede stijgt. Het OCMW startte recent zelfs met een maandelijkse voedselbedeling aan ongeveer zeventig gezinnen. Het is de bedoeling om dit op termijn uit te bouwen tot een sociale kruidenier, waar ook niet-voedingsproducten te verkrijgen zijn tegen een zeer lage prijs. Groen steunt dit initiatief ten volle, maar het toont wel aan dat armoede een groeiend probleem is in onze gemeente.

Van deze Vlaamse regering moeten we niet veel verwachten, zeker niet als het over armoedebestrijding of betaalbaar wonen gaat. Minister Liesbeth Homans (N-VA) is bevoegd voor zowel Wonen als Armoedebestrijding. Zij is straks een jaar aan de slag, maar beperkte zich tot nu toe tot neerbuigende, stigmatiserende of ronduit bedreigende verklaringen in de pers. Van een armoede- of een woonbeleid is helaas nog niet veel te merken.
Helaas schiet ook de gemeente Merelbeke te kort. De huurprijzen swingen de pan uit, maar het aantal sociale woningen blijft bedroevend laag. Groen voerde 2 jaar
geleden al actie tegen de wooncrisis in Merelbeke. Sindsdien is er een (heel) kleine inhaalbeweging in de bouw van sociale woningen, maar de achterstand blijft gigantisch groot. Groen zal het gemeentebestuur hier op haar verantwoordelijkheid blijven wijzen.