Heraanleg kruispunt Lamstraat-Lembergesteenweg -Salysburylaan Geen visie op aanpak extra verkeersdrukte

05 Maart 2016

Groen ging akkoord met de aanstelling van een ontwerper om het gevaarlijke kruispunt veel veiliger te maken. Maar op de vraag hoe het bestuur de extra verkeersstromen zal trachten in te perken, kregen we geen antwoord. Nochtans trekt de nieuwe afrit aan de Veeartsenijschool nu al meer auto's en vrachtwagens aan en zal de afgewerkte  R4  dat volgend jaar  gegarandeerd nog veel meer doen. Eén van de hoofdmotivaties voor de heraanleg van het kruispunt, lezen we in het gemeenteraadsbesluit, is het opvangen van  . Groen stelde de vraag of we deze evolutie naar steeds meer verkeer op Merelbeekse wegen lijdzaam moeten laten gebeuren zonder preventief in te grijpen.

'meer verkeer door de afwerking van de R4-aansluiting'

Buurgemeente Melle bijvoorbeeld paste haar verkeerssignalisatie al aan om minder zware vrachtwagens op haar grondgebied te krijgen. Schepen van openbare werken Rousseaux  gaf toe dat beide ontwikkelingen veel meer verkeer zullen aanzuigen naar Merelbeeks grond-gebied maar beschouwde dat als een trend die we niet kunnen keren. Nochtans zou Merelbeke, in navolging van Melle, al duidelijk kunnen maken dat onze gemeente geen transitzone is voor (vracht)verkeer dat richting Zuid-Oost-Vlaanderen moet. Ook kan het verkeer op de R4 dat Merelbeke  straks binnenrijdt via signalisatie maximaal worden aangemaand verder  de E40 te volgen. Zeker dat verkeer dat ten zuiden van Merelbeke moet zijn en via de afrit Wetteren in Oosterzele en verder wil geraken. Zonder die maatregelen  dreigen Lemberge en Bottelare de zuidelijke ring van Merelbeke te worden met alle nefaste gevolgen vandien voor de leefbaarheid van de bewoners.

Groen drong er tijdens de gemeenteraad nog op aan om te kiezen voor een studiebureau met veel ervaring in het aanleggen van veilige kruispunten voor fietsers. De oproep tenslotte om  het voorontwerp maximaal en tijdig te toetsen  bij buurtbewoners, de werkgroep mobiliteit en andere betrokkenen werd door de schepen enthousiast  onthaald. Daar wil hij zeker werk van maken.