Groene oppositie loont: Conversatiewegel toch niet afgeschaft

24 Januari 2018

Groene oppositie loont: Conversatiewegel toch niet afgeschaft

Tijdens de gemeenteraad van 23 januari stond de afschaffing van de conversatiewegel op de agenda. Een belangrijk dossier, want deze wegel verbindt de Lamstraat via de fruitbomenwijk en de Kloosterstraat met het centrum van Merelbeke. Met de vraag tot afschaffing van het deel tussen de Kloosterstraat en de rotonde ter hoogte van de Mijleekstraat om zijn percelen langsheen de Zusters Maricolenstraat bouwklaar te maken.

Met de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 74 of Conversatiewegel zou het schepencollege tegemoet komen aan de vraag van een verkavelaar

Voor Groen primeert het algemeen belang.

Groen haalde een reeks argumenten aan om het algemeen belang voor te laten gaan op de vraag tot afschaffing van één bouwpromotor.

Het betreft argumenten als het behoud van de trage weg omwille van de veilige, avontuurlijke mobiliteit in de binnenwijk en de mogelijkheid tot het creëren van extra groen voor de buurtbewoners langsheen het traject. Na een stevig debat in de gemeenteraad besloot het schepencollege (het deeltraject van) de Conversatiewegel voorlopig toch niet af te schaffen. Zij gaat nu toch eerst in overleg met de buurt en met de bouwpromotor. Doel: de zorgen en belangen van de omwonenden aanhoren en hopelijk alsnog de Conversatiewegel een groene plek te geven in de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Rechtspraak vernietigend voor louter particulier belang

Opmerkelijk: Groen gemeenteraadslid Frank Monsecour wees de meerderheid op juridische obstakels om de voetweg 74 zomaar af te schaffen. Zo'n afschaffing moet immers beargumenteerd worden vanuit het algemeen belang. De meerderheid van CD&V, Open VLD en sp.a verwees in zijn argumentatie slechts naar (de wensen van) 1 promotor...

Het dossier tot afschaffing van de trage weg werd dus teruggetrokken.

Oppositie voeren, met onderbouwde argumenten en het algemeen belang voorop, loont!

Tussenkomst Groen lees je hier. 

BIJLAGEN:

201801_afschaffing_deel_conversatiewegel_standpunt_groen.pdf