Groene Duim voor Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

05 Maart 2016

Groen Merelbeke is bijzonder blij om met deze groene duim - een cheque van 250€ - het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te Merelbeke (het reservaat) een hart onder de riem te kunnen steken. Het VOC is een unieke organisatie in Merelbeke die met haar een bijzondere maatschappelijke meerwaarde creëert. Dat gebeurt vooral door jaarlijks duizenden wilde dieren op te vangen. In 2011 betrof het maar liefst

150 vrijwilligers3800 exemplaren van allerlei pluimage: van eenden, kerkuilen en torenvalken tot egels, vossen en steenmarters.

Daarnaast brengen duizenden mensen een bezoek aan  het asiel waarbij het mededogen voor de zieke of uitgeputte dieren ook meer respect voor de natuur oplevert. Jaarlijks genieten ook een honderdtal groepen en schoolkinderen van een educatieve rondleiding, vaak begeleid door de huidige bezieler en onuitputtelijke werkkracht Nick De Meulemeester.

De positieve uitstraling van het VOC voor Merelbeke kan moeilijk worden overschat. Een groene duim is dan ook meer dan dik verdiend.

Zeker wanneer we weten dat het VOC vandaag kampt met grote moeilijkheden door een dalende steun van de Vlaamse overheid en een nijpend plaatsgebrek. Twee problemen waarvoor de politiek soelaas kan bieden. Groen Merelbeke wil met deze duim dan ook een duidelijk signaal geven.

We danken de oprichter Guy De Meulemeester, de huidige bezieler zoon Nick De Meulemeester, zijn partner Ellen Spanhove en met haar de vele vrijwilligers voor hun ongelooflijke inzet voor het VOC. We wensen hen alle moed toe om nog vele jaren dit prachtige werk te blijven doen!

Bekijk ook eens de website van het opvancentrum: www.vocmerelbeke.be

Lees een artikel in het Nieuwsblad over uitbreiding: www.nieuwsblad.be