Groen wint in Merelbeke: bedankt kiezer

05 Maart 2016

De verkiezingen van 14 oktober betekende voor Groen Merelbeke een groot succes. We behaalden een bonus van 4% (van 13.8 naar 17.8%). Een resultaat waar we trots op zijn. Deze vooruitgang betekent dat we er een gemeenteraadszetel bijwinnen. De kiezer heeft duidelijk gemaakt dat het huidig beleid niet gesmaakt wordt.Met 5 zullen we de komend legislatuur nog meer kunnen inzetten om een sterke maar constructieve oppositie te voeren. In dossiers van ruimtelijke ordenig, open ruimte, welzijn, inspraak, mobiliteit,.... zullen we het beleid minitieus onder de loep nemen. We zullen er blijven op hameren dat het anders moet.

DANK JE WEL ook aan de kandidaten en sympathisanten! Bedankt voor hetengagement, steun, tijd, vertrouwen, tips, ...