Groen vraagt het Nerenbospad onmiddellijk te openen.

30 April 2020

Groen vraagt het Nerenbospad onmiddellijk te openen.

Het Nerenbospad is onterecht afgesloten, maar moet volgens de wet onmiddellijk terug open.   In de gemeente raad van dinsdag 28 april wees Groen-gemeenteraadslid Marijke Pruyt op een  onwettelijke afsluiting van het Nerenbospad door het gemeentebestuur. Burgemeester laat openbare weg afsluiten Een bijzonder mooie en nuttige trage weg van de Hundelgemsesteensweg naar het Nerenbos ter hoogte van Schelderode…staat onder druk. Een eigenaar van een stuk grond waarover deze trage weg loopt, sloot op eigen initiatief het pad af. De politie maakte dan ook een PV op, maar de eigenaar liet de versperring staan. Hiermee geconfronteerd beslist de burgemeester om het pad – een officiële gemeenteweg -  af  te sluiten. De gemeente plaatst dan ook zelf borden om het pad tijdelijk af te sluiten. Dit kan natuurlijk zomaar niet… Afsluiting van deze weg is onwettig Het gaat hier om het afwegen van een particulier belang ten opzichte van een algemeen belang. De particulier betwist de exacte ligging van de trage weg. De gemeente wil een landmeter aanstellen om dat officieel vast te leggen. Maar de wet is hierover uiterst duidelijk. In afwachting van een oplossing moet een gemeenteweg open blijven, de toegang moet verzekerd blijven (ART 9 van het gemeentewegendecreet) . Deze gemeenteweg afsluiten via een burgemeestersbesluit kan in geen geval. Het gaat hier immers niet om een  hoogdringendheid, oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van een openbare orde of onvoorziene gebeurtenis (ART 134 van de nieuwe gemeentewet)…  want de heikele kwestie bestaat allang. En bovendien mag men een gemeenteweg niet innemen op een wijze die het gewone gebruiksrecht overstijgt (ART 38 van het gemeentewegen decreet). De gemeente moest dus optreden tegen de eigenaar, die geen gevolg gaf aan het PV van de politie. Tussenkomst Groen nodig Groen gemeenteraadslid Marijke Pruyt heeft dan ook op dinsdag 28 april dit probleem aangekaart en geëist om het Nerenbospad onmiddellijk terug te openen. De gemeente heeft hier immers tegen zonder goedkeuring van de gemeenteraad en tegen het gemeentewegendecreet en de nieuwe gemeentewet  in, een trage weg (belangrijk voor wandelaars, zeker nu in corona-periode) afgesloten. Waar een wil is, is een weg … Maar ondanks herhaaldelijk wijzen op de verschillende onwettigheden in dit dossier bleef de meerderheid volharden en werd het burgemeesterbesluit bekrachtigd. Opvallend: gemeenteraadsvoorzitter Bertrand Vrijens, lid van de meerderheid, onthield zich, net als NVA. Groen stemde tegen de bekrachtiging van het besluit.