Groen vraagt andere locatie zomerse pop-upbar

01 Juni 2021

Groen vraagt andere locatie zomerse pop-upbar

Groen Merelbeke vernam via de pers de komst van Bar Mystique, een zomerse pop-upbar die gedurende 2 maanden zal neerstrijken in Schelderode. Met cocktailbars, een strand, zwembad, tijdelijke pop-uprestaurants en eventueel optredens wil een jonge ondernemer een zomer lang een tropische vakantie­sfeer creëren in onze gemeente. Groen verwelkomt initiatieven om mensen op een fijne manier samen te brengen, maar stelt zich heel ernstige vragen bij deze locatie. Op het vlak van mobiliteit lijkt dit immers een onhaalbare kaart. Bovendien zijn de aangekondigde activiteiten niet zomaar vergunbaar naast Europees beschermd natuurgebied en stellen we ons vragen over de besluitvorming bij dit initiatief.   Het initiatief mikt op 400 bezoekers per dag, alle dagen van de week behalve dinsdag en woensdag. De locatie, een veld op de hoek van de Haerlinckstraat en de Patrijzenstraat, is daartoe echter totaal niet geschikt vanuit het oogpunt van bereikbaarheid, verkeersveiligheid én leefbaarheid. De smalle, landelijke wegen in de omgeving zijn niet geschikt voor een dergelijke verkeersstroom, zelfs niet in éénrichtingsverkeer. Het creëert ook een conflict met voetgangers en fietsers. Men mikt op wandelaars en fietsers, maar er is ook sprake van een voldoende ruime parking die moet verhinderen dat de buurt wordt overstelpt met foutparkeerders in voortuinen. En wat met de transporten van leveranciers, afvalophaling, hulpdiensten om nog te zwijgen over de landbouwvoertuigen van aanpalenden?   Bovendien grenst op amper 100m afstand Europees beschermd Habitatrichtlijngebied met de Makegemse Bossen. De impact van een dergelijk initiatief op deze kostbare fauna en flora is niet min en onherstelbaar. In het kader van onze Europese verplichtingen dient er een passende beoordeling te gebeuren inzake de impact van deze activiteiten op het gebied. Het is ondenkbaar dat dit zondermeer gunstig wordt beoordeeld gelet op de kwetsbaarheid van het gebied.   Verder roept dit ook vragen op over het besluitvormingsproces. De initiatiefnemer verklaart dat de gemeente reeds groen licht gaf voor de uitbating en kondigt de opening aan op 2 juli. Nochtans is de buurt, net als onze fractie in de gemeenteraad, pas op de hoogte sinds het recente persbericht. Niemand lijkt op de hoogte, noch adviesraden noch buurtbewoners. Wij leggen dan ook eerstdaags onze vele vragen over dit dossier aan het bestuur voor. De eerstvolgende gemeenteraad is pas eind juni, maar we hopen dat het gemeentebestuur toch per kerende met een aantal antwoorden komt.   Groen Merelbeke ondersteunt voluit initiatieven om komende zomer wat 'leven in de brouwerij' te brengen. Dit mag echter geen vrijgeleide zijn om elk evenement overal zomaar toe te laten. We roepen ons gemeentebestuur op om met de enthousiaste, jonge ondernemer rond de tafel te zitten. Ongetwijfeld zijn er plekken in onze gemeente waar de tropische vakantie­sfeer beter tot zijn recht kan komen in een aangepaste setting, in overleg en afstemming met buurtbewoners, hulpdiensten en onze gemeentelijke administraties en adviesorganen.