Groen schudt gemeentebestuur wakker over dreigende sluiting Werkwinkel

29 November 2014

Groen schudt gemeentebestuur wakker over dreigende sluiting Werkwinkel

Groen vernam uit verschillende bronnen dat de Werkwinkel in Merelbeke met sluiting bedreigd wordt. De Werkwinkel verhuisde vorig jaar nog naar een nieuw pand op het Driekoningenplein. Door opgelegde besparingen van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) moet VDAB nu tientallen Werkwinkels sluiten. Voor Merelbeke is nog geen definitieve beslissing genomen, maar het voortbestaan hangt aan een zijden draadje. Groen drong er zowel in gemeente- als OCMW-raad op aan dat het bestuur stappen zou ondernemen om de Werkwinkel in Merelbeke te behouden. Niets te vroeg, want het gemeentebestuur neemt vooralsnog een zeer afwachtende houding aan. In september vorig jaar startten het OCMW en de Werkwinkel net een intensieve samenwerking op. Mensen die een leefloon of aanvullende financiële steun krijgen vanuit het OCMW, worden intensief begeleid vanuit de Werkwinkel.  Ook wie in het kader van artikel 60 een activeringstraject doorlopen heeft, wordt nadien nog verder begeleid door de VDAB. De samenwerking wordt zeer positief geëvalueerd, zo blijkt uit het jaarverslag van de Sociale Dienst. Ook Groen heeft dit van bij de start actief gesteund, maar wij vragen ons af wat er nog van die samenwerking overblijft als de Werkwinkel sluit.Dit zou zware gevolgen hebben, net voor die mensen die al moeilijk een job vinden (laaggeschoolden, alleenstaande ouders, oudere werkzoekenden, mensen met een handicap, mensen van buitenlandse afkomst, ?). Een sluiting zou betekenen dat zij veel minder begeleiding krijgen in hun zoektocht naar werk. De Werkwinkel biedt hen net die toegankelijke begeleiding op maat waar ze nood aan hebben.

Het alternatief is dan internet en sociale media, maar de meest kwetsbare mensen hebben vaak geen middelen voor een computer of een internetabonnement of missen de vaardigheden om online een job te vinden.

Groen zal dit dossier op de voet blijven opvolgen en alles in het werk stellen om de Werkwinkel in Merelbeke open te houden.