Groen neemt parkeerprivileges voor lokale politici onder vuur

26 Mei 2023

Groen neemt parkeerprivileges voor lokale politici onder vuur

Een zorgverlener moet meer betalen dan gemeenteraadsleden, onverantwoord.

Parkeerkaart in Merelbeke?

- de volle pot voor gewone burgers: 180 euro per jaar

- de volle pot voor zorgverleners: 180 euro per jaar

- gunsttarief voor politieke mandatarissen: 120 euro per jaar

On-be-grij-pe-lijk!

Niet meer van deze tijd en dus stelde Groen bij de herziening van het parkeerreglement - net zoals bij de invoering in 2021 - het nut daarvan in vraag. Onze raadsleden vergaderen immers (quasi) altijd na 18u voor zowel commissies als gemeente- en OCMW-raad. Bovendien kan 3 uur gratis geparkeerd worden ondergronds en 1 uur gratis bovengronds. Dus slechts tussen 10u en 17u moet er betaald worden. In die tijdsperiode hebben mandatarissen geen vergaderingen.

Een gunsttarief voor mandatarissen is dan ook onnodig en niet uit te leggen.

Ook de schepen kreeg het niet meer uitgelegd:

"Vlak voor de stemming kwam het daarop tot een bitsige confrontatie tussen Van Hecke en Van Huffel, die geërgerd zijn microfoon uitschakelde. Het plan werd dinsdag uiteindelijk met een ruime meerderheid goedgekeurd. Enkel de Groen-fractie stemde, op één deelpunt na, tegen het plan".