Groen Merelbeke waakzaam voor cultureel erfgoed

07 Juli 2020

Groen Merelbeke waakzaam voor cultureel erfgoed

Nadat twee maanden geleden de gemeente Merelbeke weinig zorgvuldig bleek om te gaan met het cultureel erfgoed (zie ons artikel over de historische Mottekasteelsite in Munte: https://www.groenmerelbeke.be/verlenen_bouwvergunning_snijdt_uit_beschermde_mottesite_in_munte ), wist de Groen fractie dat ze ook waakzaam moest blijven na de belangrijke archeologische vondsten op de site Molenkouter. Gerda De Backer vroeg dan ook op de gemeenteraad van 26 juni aan schepen Lachaert wat de plannen waren met de Romeinse site, die aangetroffen werd onder het te bouwen sport- en recreatiepark. Uit het antwoord van de schepen bleek dat het gemeentebestuur nu wel de waarde van het beschermen van erfgoed ziet. De vondsten zullen in de toekomst ergens op grondgebied Merelbeke tentoongesteld worden. Gerda De Backer: “Ook het idee van een wandelweg/trage weg op de toekomstige sportsite mèt historische duiding van de vroege geschiedenis van Merelbeke is een meerwaarde. Zo kan de geschiedenis van Merelbeke levend gehouden worden. Laten we hopen dat dit dossier voor een nieuwe elan zorgt, en mag afstralen op andere sites. Denk maar aan het potentieel van de Motte-site in Munte.”   Twaalf historische waterputten, een houten emmer en een wiel op de site Molenkouter Op de site Molenkouter aan de Poelstraat stootten de archeologen op een Romeinse site, waarop flink wat bebouwing moet gestaan hebben. Het gaat om boerderijen uit de vroege Romeinse Tijd, de eerste eeuw na Christus.  In de buurt van de gebouwen troffen de archeologen ook sporen van historische waterputten aan. Twaalf in totaal. Een waardevolle vondst, want zo kunnen de archeologen later ook het landschap uit die tijd reconstrueren. In één van de waterputten vonden ze ook een houten emmer, in een andere een massief houten wiel.  De opgravingen zijn al sinds januari bezig en de archeologen zijn er tot begin juli aan het werk. Daarna zouden de werken beginnen aan een gloednieuw sport- en recreatiepark.