Groen eist ambitieuzer sociaal woonbeleid met meer sociale huurwoningen.

28 September 2020

Groen eist ambitieuzer sociaal woonbeleid met meer sociale huurwoningen.

De meerderheid (CD&V, Open Vld & sp.a) pakt met veel bombarie uit met de geplande bouw van 48 nieuwe sociale woningen. Hiertegenover staat dat men in het meerjarenplan beloofde naar 252 woningen te gaan tegen 2025. Maar met deze 48 nieuwe sociale woningen, komt men slechts aan 221 woningen. Op de vraag van Groen raadslid Gerda De Backer of de gemeente van plan is om 31 extra woningen te plannen tegen 2025, krijgt ze een zéér wazig antwoord. Het is duidelijk dat de meerderheid zich niet aan haar eigen meerjarenplan zal houden. Gemiddeld heeft een gemeente in Vlaanderen 6% sociale woningen, en Merelbeke komt nog maar amper aan 3%! Véél te weinig ambitieus dus! De wachtlijsten telden voor Merelbeke sinds de meting in 2019: 769 gezinnen. Met slechts 48 extra woningen, blijft de meerderheid van deze kwetsbare gezinnen in de kou staan. Groen eist een ambitieuzer sociaal woonbeleid voor Merelbeke. De wachtlijsten voor sociale woningen moeten ingekort worden. Als je geloofwaardig wil zijn kom je ook na wat je belooft. Hoewel 769 gezinnen in Merelbeke recht hebben op een sociale woning, beweert de meerderheid dat ‘Merelbeke een rijke gemeente is met weinig noodvragen’. De bewering van de gemeente staat in schril contrast met de stijgende armoede in Merelbeke en met het groot aantal gezinnen dat jaren moet wachten op een sociale woning. De gemeente steekt zich weg achter de bewering dat sociale woningen bouwen een traag proces is. Dit houdt geen steek, want er zijn een pak gemeentes die veel beter scoren. Groen eist dat de meerderheid zich tenminste houdt aan haar eigen meerjarenplan. Want zelfs dan blijven heel wat kwetsbare gezinnen in de kou staan. Iedereen heeft recht op een woning die veilig, comfortabel en betaalbaar is. #hetkananders