Groen dient motie in voor CO2-reductie

18 Februari 2016

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wat we vandaag bouwen of verbouwen, bepaalt grotendeels hoe ons energiegebruik er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-)bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Heel wat steden en gemeenten onderzochten in het verleden al diverse mogelijkheden om lokaal strengere energie-eisen af te dwingen bij nieuwe projecten. Gebouwen zijn immers voor 14,3% verantwoordelijk voor de totale broeikasgasemissie. Daar zit dus een groot potentieel waar lokale besturen vat op hebben.Gebouwen belangrijk potentieel CO2-reductie

Vlaamse Regering geeft voorzet
Bij de opmaak van RUP's kan een gemeente bijvoorbeeld al (juridisch perfect waterdicht) strengere energie-eisen opleggen. Voor vele lokale besturen een belangrijke hefboom om de doelstellingen van het burgemeestersconvenant te halen. Om te vermijden dat in verschillende steden en gemeenten telkens andere normen van toepassing zijn, biedt de Vlaamse Regering lokale besturen nu de kans om uit twee strengere pakketten te kiezen.

Motie Groen Merelbeke
Groen Merelbeke diende dan ook een motie in tot vastleggen van strengere energie-normen bij nieuwe verkavelingen en woonprojecten. Deze motie houdt uiteraard geen vraag in naar nieuwe verkavelingen of nieuwe wijken, maar ALS er nieuwe wijken of verkavelingen komen, zien we deze graag met de strengste energie-eisen.

Deze motie ligt voor tijdens de gemeenteraad van 23 februari. We kijken uit naar de reactie van de meerderheidspartijen.