Goe Gespeeld - Groen vraagt officiële inkleuring speelzones

27 September 2016

Oproep aan gemeente voor speelzones. Op 8 september 2016 ontving het gemeentebestuur een oproep van het agentschap Natuur en Bos om mee te werken aan de realisatie van speelzones in natuur- en bosgebieden. De Vlaamse overheid wil met dit initiatief tegemoet komen aan de vraag van de "" naar meer speelzones in Vlaanderen. De gemeentes vormen hierin een belangrijke partner.

De Ambrassade

Op naar een Merelbeeks Speelweefsel?
Het doel is om speelzones te creëren die zowel veilig, avontuurlijk als praktisch gelegen zijn en kansen bieden voor spel en ontspanning. Een speelzone wordt gezien als: een (deel van een) bos of natuurreservaat, dat permanent of gedurende een bepaalde periode toegankelijk is, ook buiten de boswegen, voor min 18-jarigen en hun begeleiders en het jeugdwerk. Speelbossen zouden in de toekomst onderdeel kunnen worden van een groot Merelbeeks Speelweefsel, dat onderling wordt verbonden door een uitgebreid trage wegennetwerk waarlangs ook kinderen en jongeren zich veilig kunnen verplaatsen.

Koppeling aan charter "Goe Gespeeld"
Bovendien zou deelnemen aan dit initiatief ook de charterpunten van "Goe Gespeeld" ondertekenen: Kinderen zouden dan de kans krijgen om in openbare ruimte te spelen en in het groen te ravotten. Indien dit initiatief ook zou worden opgenomen in de natuurbeheersplannen en deze zones vastgeankerd worden in huidige en toekomstige Ruimtelijke Uitvoeringsplannen zou dit getuigen van een beleid dat rekening houdt met kinderen en jongeren.


Anne Mertens,
Gemeenteraadslid Groen