Gevaarlijke Koningin Astridlaan te Bottelare

29 November 2014

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2011 stelde Groen! met hoogdringendheid een vraag over de gewijzigde - levensgevaarlijke! - verkeerssituatie in de Kon.Astridlaan. Dit als gevolg van meerdere alarmerende berichten van omwonenden die het bestuur had ontvangen. De schepen van mobiliteit antwoordde op de hoogte te zijn en beloofde de dag na de gemeenteraad met de mobiliteitsambtenaar, de dienst werken en de politie ter plekke een werkvergadering te houden. Hij wilde snel beslissingen nemen om zwakke weggebruikers niet langer bloot te stellen aan deze onaanvaardbare risico's. Vooral de situatie ter hoogte van de Boerenwachtwegel (begin dorpskom), waar fietsers de straat op werden gestuurd tussen verkeersblokken en parkerende auto's, was extreem gevaarlijk. Groen!Merelbeke volgt dit dossier al jaren op de voet en stelde er reeds herhaaldelijk vragen over in de gemeenteraad. Nadat de voorbije jaren tal van meldingskaarten binnenliepen over de te hoge snelheid, werd ge√ęxperimenteerd met verkeersremmers. Vervolgens ontving de gemeente een petitie met de vraag al die obstakels weer weg te doen. Het is duidelijk dat de juiste aanpak nog niet is gevonden en dat een lange termijnoplossing nodig is.

Snelle rechtzetting


Geen echte oplossingFietspaden voorzien in 2012

Over een belangrijk deel van de oplossing werd eind december beslist. In 2012 worden fietspaden aangelegd langsheen de Kon. Astridlaan. Daar drong Groen! al lang op aan, maar nu is het eindelijk zover. Verder ijvert Groen! voor een oplossing in de dorpskern zelf en de Stas de Richellelaan. Vijf jaar terug beloofde het schepencollege al dat de verbinding op Bottelaars grondgebied tussen de Hundelgemsesteenweg en de Poelstraat in zijn geheel zou worden aangepakt, maar daar is vandaag geen sprake meer van. Het geld is op door de dure ondergrondse parking in het centrum, maar dat is een ander dossier, waarover later meer.