Gemeentelijke Holding

29 November 2014

De problemen en redding van Dexia hadden grote gevolgen voor de toekomst van de Gemeentelijke Holding. Er is in het weekend van 23 oktober wel een akkoord afgesloten over de vereffening van de Gemeentelijke Holding, maar dat heeft zware financiële gevolgen. Ook voor Merelbeke is er een duidelijke financiële impact. Motie naar aanleiding van de vereffening van de Gemeentelijke Holding en de mogelijke gevolgen voor MerelbekeDat er uiteindelijk een akkoord is, is een goede zaak, maar daarmee is er geen opheldering over de politieke verantwoordelijkheid voor dat fiasco. Het lijkt er op dat de bestuurders binnen de Gemeentelijke Holding kritiekloos de lijn van Dexia volgden, om daarna de gemeenten onder druk te zetten met een kapitaalsverhoging. Het zou logisch zijn dat het Vlaams Parlement op korte termijn een grondig onderzoek voert naar de wijze waarop de Gemeentelijke Holding werd bestuurd en eventuele verantwoordelijkheid zou vastleggen.

De federale Kamer van Volksvertegenwoordigers zou daarnaast een gelijkaardig onderzoek moeten instellen met betrekking tot Dexia nv. Groen! vroeg aan de gemeenteraad om een motie in die zin te stemmen. Maar de meerderheid van CD&V, Open VLD en SP.a weigerden zelf om het punt op de agenda te zetten. Zij stemden tegen de hoogdringende agendering. Op die manier gaven zij aan dat ze zelfs het debat niet wilden voeren. Heel flauw!
En, opmerkelijk was toch wel dat Patrick Lachaert, fractieleider van de Open VLD in de gemeenteraad, meestemde wat wettelijk niet kan aangezien hij als bestuurder bij Dexia betrokken partij is?