Gemeentebestuur geeft zelfkritiek maar zet toch koppig door voor Gilko-Bergwegel

29 November 2014

Gemeentebestuur geeft zelfkritiek maar zet toch koppig door voor Gilko-Bergwegel

Groen heeft de herstructurering  van basisschool Gilko-Bergwegel niet goedgekeurd . Dit voorstel biedt geen antwoord op de toekomstige noden van de school en ook niet op het stijgend aantal leerlingen in onze gemeente.  Onze afkeuring slaat zowel op de inhoud als op de aanpak van dit project. Groen is ervan overtuigd dat  alle verantwoordelijken beter eerst rustig en voldoende de tijd hadden genomen  om alle cijfers, feiten, inzichten, ervaringen en visies op mekaar af te stemmen. Groen had vele redenen om te twijfelen aan de herstructurering van het Gilko:Het traject van voorbereiding tot beslissing bevat heel wat participatie- en communicatiefouten. Hierin werd Groen trouwens bijgetreden door de fractieleiders van de meerderheidspartijen. Maar toch zet diezelfde meerderheid deze herstructurering koppig door.

Dit dossier , de aanpak ervan  en de beslissing,  zorgt voor verdeeldheid binnen ons  gemeentelijk onderwijs en ons gemeentebestuur. Dat kan het imago van het gemeentelijk onderwijs schaden.

De gemeenteraad, gemeenteraadscommissie en ouders werden misleid,  genegeerd en voor een voldongen feit  geplaatst. Ook het doorlichtingsrapport bevat geen enkel element dat verwijst naar de nood van een herstructurering zoals men die nu wil doorvoeren.

Al in 2010 wist men via 'de omgevingsanalyse leerlingencapaciteit', opgemaakt door schepen en ambtenaren, dat er op termijn een capaciteitsprobleem is.

Het huidige voorstel (versie gemeenteraad  april) wijst erop dat men niet verder kijkt dan één legislatuur wat trouwens bevestigd werd door de schepen van onderwijs. Het capaciteitsprobleem is en blijft er met dit voorstel. Er wordt geen rekening gehouden met het groeiend aantal leerlingen door het stijgend aantal verkavelingen en het woon-werkverkeer vanuit Gent en Oosterzele.

Ook  inzake het schoolpatrimonium is men voortdurend aan het koorddansen maar men beslist niets. Op 14/6/2011 sprak men nog van een structurele verbouwing van de Bergwegel tot een volwaardige school met 3 à 4 kleuterklassen en 6 klassen.

Het huidige voorstel is dus geen wissel op de toekomst  en speelt niet duurzaam in op de huidige en toekomstige noden van het gemeentelijk onderwijs.