Gemeente neemt geen maatregelen om fietsen en wandelen coronaproof te maken.

19 Mei 2020

Gemeente neemt geen maatregelen om fietsen en wandelen coronaproof te maken.

De Coronacrisis zorgt voor een wijziging in de manier waarop mensen zich verplaatsen. Er is een structureel hoger aandeel fietsers en wandelaars. Het aandeel fietsers zal ook verder stijgen omdat mensen het openbaar vervoer wat zullen mijden, zeker ook na de oproep van de premier om drukte op bus, trein en tram te voorkomen.   Fietsberaad Vlaanderen (het kenniscentrum voor het fietsbeleid in Vlaanderen) heeft alle lokale besturen opgeroepen op om actie te ondernemen en stelt meteen een hele waaier aan kant-en-klare maatregelen voor. Heel wat steden en gemeenten gaan hiermee ondertussen al dankbaar aan de slag. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en faciliteren nu in de eerste plaats handelszaken en scholen in functie van een vlotte en veilige heropening.   Ook Merelbeke heeft verschillende handelskernen en heel wat scholen op haar grondgebied. Bovendien is er een belangrijk aandeel doorgaand schoolverkeer richting Gent, Zwijnaarde en Melle.   Daarom eiste raadslid Pieter Verstraete op de gemeenteraad van 28 april dat de gemeente veilige ruimtes zou creëren voor voetgangers en fietsers. Scholen zijn immers vragende partij om hierbij hulp te krijgen van de gemeente. Zij willen vermijden dat er op de openbare weg geen opstoppingen of drukte ontstaat en ze willen dat het toegenomen aantal fietsers zich veilig en comfortabel kan verplaatsen.   De scholen zijn ondertussen heropend en de gemeente heeft niks gedaan om extra ruimte te voorzien voor fietsers en wandelaars (geen extra schoolstraten, geen alternerend verkeer, geen tijdelijke fietspaden, etc…).   Daardoor voelen veel scholen zich aan hun lot overgelaten.   Het antwoord van de schepen op de gemeenteraad van 28 april luidde dan ook: "Uw vraag komt eigenlijk te vroeg."   Groen betreurt deze afwachtende houding. Schoolbesturen hebben nu echt wel andere dingen aan hun hoofd (en zijn bovendien niet bevoegd voor het openbaar domein).  Het gemeentebestuur had hier proactief, ondersteunend en ontzorgend kunnen optreden. De schepen bleef echter in zijn kot en deed niks.