Gemeente en OCMW willen via Veneco energieleningen voor kansarme gezinnen

29 November 2014

Wie met weinig geld moet rondkomen, woont vaak in een woningwaar geen dubbel glas of dakisolatie aanwezig is en/of waar de verwarmingsketel dringend aan vervanging toe is. Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) stelt geld ter beschikking aan een "lokale entiteit" die onder voorwaarden goedkope leningen van maximaal 10.000 € met een looptijd van 5 jaar kan verstrekken aan of voor degenen die het het meest nodig hebben. Met die lening kunnen dan energiebesparende ingrepen in de woningen van de beoogde doelgroep betaald worden. Voor Merelbeke is het Veneco² die als lokale entiteit en als ESCO (EnergyService Company) zal optreden. Dat betekent dat ze de volledige renovatiebegeleiding op zich kunnen nemen (offertes opvragen, opvolgen en controleren van de werken,...). Doorsterk in te zetten op energiezuinigere en gezondere huisvesting verbetert de woonkwaliteit van de bewoners. Tezelfdertijd wordt ook de druk op het klimaat verminderd.Groen! dringt erop aan dat dit project snel in werking treedt.