Geen automatische oproeping voor bijna vervallen Kids-ID.

14 Maart 2016

Geen automatische oproeping voor bijna vervallen Kids-ID.

Opgelet voor vervallen Kids-ID. Groen wil dat gemeente een verwittiging stuurt.   Als een identiteitskaart vervalt, word je daar tijdig van verwittigd. Dat is NIET het geval voor de Kids-ID, het identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar dat 3 jaar geldig is. Soms zien ouders over het hoofd dat de kids-ID is vervallen, bv bij vertrek op een luchthaven, en kunnen niet op reis vertrekken. Heel pijnlijk. Of ze ontdekken het heel laat en moeten dan via een dure spoedprocedure een nieuwe Kids-ID aanvragen (in 2014 waren er dat 5.900 in totaal).

 

Volksvertegenwoordiger Stefaan Van Hecke vroeg bijna een jaar geleden, op 20 mei 2015, aan Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon om ook een verwittiging te sturen drie maand voor het verval van de Kids-ID maar hij wil dit niet doen (zie: http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic176.pdf vraag 11). Daarom stelt Groen voor dat, zolang de minister de verwittiging niet wil laten versturen vanuit de federale overheid, de gemeente zelf een verwittiging stuurt aan de ouders. Dat zou een prima service zijn. Groen hoopt op een snelle beslissing.