Flora: grote veranderingen op komst

26 Mei 2015

Flora is een kunstwerk rijker, maar er zijn nog meer veranderingen op til. De Gontrode Heirweg wordt onder handen genomen, het stationsplein krijgt een facelift en door het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Merelbeke-Station ondergaat Flora een ware transformatie. Dat alles zorgt voor heel wat commotie. Het kunstwerk Lauwer-Rouw-Krans winnen ging gemakkelijker dan het vinden van een geschikte locatie. Op 10 februari werd het kunstwerk door provinciegouverneur Jan Briers officieel en onder luid applaus ingehuldigd. Maar de komst ervan zorgde wel voor de nodige deining. De handelaars rond het Floraplein zagen liever geen parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de buurt naar extra groen snakt. Even verderop stelt zich hetzelfde probleem. Een modern en aantrekkelijk stationsplein met wat groen is er meer dan welkom, maar de bewoners willen hun auto nog wel in de buurt kunnen parkeren. Een moeilijke evenwichtsoefening. Samen met de NMBS, de stad Gent en de gemeente Melle werkt Merelbeke aan de heraanleg

Nieuw kunstwerk

Stationsplein

van het stationsplein. Groen heeft de burgemeester opgeroepen om een coördinerende rol te spelen in de drie dossiers, zodat de Merelbekenaren goed geïnformeerd
worden over alle veranderingen. Het stationsplein vormt het sluitstuk in de heraanleg van de Gontrode Heirweg. De ondergrondse werkzaamheden zullen ervoor zorgen dat ook de bovenlaag grondig wordt aangepakt. De fietsveiligheid laat er te wensen over. Enkele jaren geleden voerden wij al actie, en we zullen dit opnieuw doen als de verkeerssituatie er niet veiliger op wordt voor de zwakke weggebruiker.

RUP Merelbeke-Station
En tenslotte staat het RUP Merelbeke-Station op de agenda in de komende maanden en jaren. Met een RUP bepaalt de gemeente de bestemming van de ruimte.
Een RUP bevat stedenbouwkunige voorschriften voor de aflevering of weigering van bouwvergunningen. Dit plan zal het uitzicht van de Florawijk voor de komende
100 jaar vastleggen. Belangrijk genoeg om ons hierover te buigen.

Eerste indrukken

Er is al een groot tekort aan open groene ruimte in Flora en daar verandert het ontwerp van het RUP niets aan. Het lijkt ons ook geen sociaal RUP. Er komt slechts een kleine zone voor sociale woningen. Appartementen kunnen wel overal. En de Hundelgemsesteenweg wordt een lange winkelstraat terwijl er al veel leegstand is.