Fietsstroken bieden geen bescherming

29 November 2014

Fietsstroken bieden geen bescherming

Ondanks herhaaldelijk aandringen van Groen!, komen er nog geen echte fietspaden maar suggestiestroken langsheen de Burg. VanGansberghelaan in Lemberge. De reden is dat de rioleringswerken daar pas over enkele jaren zullen plaatsvinden. Geraamde kostprijsvoor die tijdelijke maatregel: 65.165,76 euro. Intussen leren ervaringen van omwonenden in de Molenstraat waar ook dergelijke stroken zijn aangelegd, dat die niets veranderen aan het te snelle rijgedrag van heel wat automobilisten. Ze creëren wel een vals gevoel van veiligheid bij de jonge fietsers die precies daardoor extra kwetsbaar worden. En de stroken in Merelbeke-centrum beschermen je als fietser ook al helemaal niet, integendeel, je wordt er weggedrukt tussen en naast de auto's.Fietslogo's en strepen. Ook deskundige organisaties als de Vlaamse Automobilisten- en Fietsersbond pleiten voor het bannen van de fietssuggestie als strook (of coating) en opteren voor een andere aanpak wanneer een echt fietspad niet meteen mogelijk is. 

In een recente handleiding over de 'Uitvoering van gemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken' krijgt de keuze voor een opeenvolging van pictogrammen als fietslogo's en pijlstrepen om de 7 meter (of 4 meter op drukke punten) op de weg geschilderd de voorkeur op volle stroken. Een coating kan daarbij wel worden voorzien ter hoogte van conflictzones zoals kruispunten. In de handleiding staat letterlijk dat 'het af te raden is om de volledige fietssuggestiestrook uit te voeren door middel van rode (of gele) coating. Als je dan toch kiest voor een tijdelijke oplossing, dan sluit Groen zich aan bij het voorstel van de fietsers- en automobilistenbond. Die aanpak - een opeenvolgingvan pictogrammen - is veel goedkoper dan de geraamde 65.165,76 euro. Daarbijblijft het voordeel behouden dat de rijbaan visueel versmalt en het creëert ook niet de illusie bij de jonge fietser op een echt fietspad te rijden. Bijkomende maatregelen nodig voor meer verkeersveiligheid. Voor de Burg. Van Gansberghelaan zijn bovendien bijkomende maatregelen nodig die de snelheid effectief afremmen. Er zijn al enkele verkeersremmers geplaatst tussen Zonneveld en Landskoutersesteenweg. Groen! pleit voor een doordachte uitbreiding van slimme verkeersvertragers richting Bottelare. Een maatregel dieook hoogdringend is in de Molenstraat te Schelderode.