Eindelijk fietspaden in de Lamstraat

29 November 2014

Als er één dossier is dat zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd in 2012, dan is het de heraanleg van de Lamstraat. Voor de bewoners is de inrichting met witte en rode afremblokken al jaren een doorn in het oog. Deze drukke baan tussen de Poelstraat en Salisburylaan is ook levensgevaarlijk voor fietsers. Een heraanleg met afgescheiden fietspaden is dus hoogst dringend. Uit het dwarsprofiel van de heraanleg blijkt dat de trottoirband en kantstrook samen 50 cm vormen. Als afscheiding tussen fietspad en rijweg is dat niet veel. Als geheel echter - het fietspad is 1,20m breed en straatkantstrook 50 cm - is het onnoemelijk veel veiliger dan suggestiestroken die bijv. in het centrum op de weg worden geschilderd. Dat er daarnaast een onverharde bermstrook overblijft van 2,60 m tot aan de perceelsgrens draagt ook bij tot een blijvend groen straatbeeld. Pijnpunt hierbij is dat de heraanleg van de bermen niet in het bestek is opgenomen waarbij alweer extra kosten mogen worden verwacht bij een dossier van openbare werken. Even technisch

Bomen versterken verkeersveiligheid
Een sterk punt bij dit dossier is de duidelijke visie op de inzet van de bestaande hoogstammige inheemse boomsoorten ten voordele van verkeersveiligheid. Op het technisch plan omschrijft de ontwerper het als volgt : 'de aanwezige bomen geven een mooi straatbeeld en versmallen het profiel visueel. Buiten enkele bomen ter hoogte van de bushalte, worden ze behouden.' Terwijl elders in Merelbeke inheemse straatbomen steeds meer in de verdrukking komen, krijgen ze hier een opwaardering van jewelste.

Groenvoorziening geen prioriteit
Op vraag van Groen! gaf de schepen van openbare werken toe dat er nog andere bomen zouden worden gekapt tussen het Egyptessenplein en de Crookstraat. 'De aanplanting van nieuwe bomen in dat deel van de weg moet nog bekeken worden', aldus de schepen. Groen! betreurt deze aanpak want het zorgt voor een onafgewerkt dossier waarover wordt beslist. Het wekt ook de indruk dat groenvoorziening geen prioriteit is voor de schepen van openbare werken.