Een systeemcrisis vraagt systeemoplossingen

29 November 2014

Een systeemcrisis vraagt systeemoplossingen

"Voor Groen! en Ecolo vervult de ideale financiële wereld een dienende rol. De spaargelden van de bevolking worden er beheerd in absolute veiligheid, en kredietwaardige projecten en mensen krijgen

vlotte toegang tot goedkope leningen. Het creëren van een stabiel investeringsklimaat en maximaal vertrouwen, is de voornaamste doelstelling. Het winstbejag op korte termijn wordt vervangen door het streven naar meerwaarde op lange termijn, met aandacht voor maatschappelijke- en milieudoelstellingen," stelt Meyrem Almaci, fractieleidster van Groen!

Bij aanvang van de bijzondere
commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis
stelden Groen! en Ecolo vijf prioriteiten:

- de strenge scheiding van de verschillende bankactiviteiten,
in het bijzonder tussen de depositobank die spaargelden beheert, en de
zakenbank die geleend geld in meer complexe financiële producten
investeert.
- De solvabiliteit op contracyclische wijze versterken via een systeem van dynamische eigen middelen in functie van de economische conjunctuur.
- Het verbieden van de meest complexe, ontransparante en risicovolle producten om zo de burger en spaarder te beschermen: geen rommelkredieten, geen short-selling.
- Het belasten van speculatieve transacties. Via het invoeren van een lage belastingsvoet van 0.5% zonder nominale limiet, wordt megaspeculatie ontmoedigd.
- Het verbeteren van de boekhoudkundige normen.
De huidige normen doen de volatiliteit van de resultaten van de
ondernemingen sterk toenemen. Er is nood aan regels die minder gevoelig
zijn voor de marktschommelingen.

De 5 prioriteiten van Groen! en Ecolo werden in hoofdzaak meegenomen
in het rapport met aanbevelingen, en aan de eerste prioriteit werd
bovendien een extra voorwaarde toegevoegd. In de aanbevelingen werd
namelijk opgenomen dat spaarbanken niet langer beursgenoteerd mogen
zijn, dit om overmatig winstbejag te vermijden.

Het rapport met aanbevelingen, een compromiswerkstuk van oppositie
en meerderheid samen, komt dus behoorlijk tegemoet aan de in totaal 21
voorstellen tot hervorming die de groenen al in oktober stelden. "Het
rapport is onderbouwd, gevalideerd door de experts en biedt een
realistisch antwoord voor het herstellen van het evenwicht in de
financiële sector door het terug centraal plaatsen van de belangen van
spaarders, burgers en de maatschappij. De financiële crisis die
we vandaag meemaken is een kans om het waanidee van de onzichtbare
hand, de blinde winstmaximalisatie en de deregulering van het
neoliberale model achter ons te laten. Groen! en Ecolo willen een meer
rechtvaardige, duurzame samenleving tot stand te brengen. De kwaal is
gekend, de remedie ook. Deze aanbevelingen niet omzetten in wetten, is
simpelweg schuldig verzuim. Tijd voor actie dus." besluit Meyrem Almaci
met een duidelijke boodschap aan de regering Van Rompuy I.

Klik hier voor de volledige analyse van Groen! en Ecolo.