Dienstencheques: gebruikers draaien op voor problemen bij uitgever?!

25 Oktober 2016

De OCMW-raad keurde een aanpassing aan het reglement voor het dienstencheckbedrijf goed. Het betreft een toelage van 1,5 € per papieren cheque die de cliënten gaan moeten betalen. Het OCMW wil zo de gebruikers dwingen om over te schakelen naar digitale cheques omdat de uitgever van de dienstencheques problemen heeft om de papieren cheques te verwerken. De niet-verwerkte cheques worden terug naar de OCMW-administratie gestuurd die ze manueel moet verwerken. Van papieren naar digitale dienstencheques die door de problemen ontstaan zijn. Ondanks de belofte van het OCMW bestuur dat de administratie de cliënten bij de omschakeling zal bijstaan vrezen wij er voor dat personen die niet of moeilijk met de computer kunnen omgaan de dupe gaan zijn in dit verhaal. Groen keurde de reglementswijziging niet goed.

De Groen fractie van het OCMW is niet tegen het gebruik van digitale cheques maar is van mening dat de gebruikers niet moeten opdraaien voor de kosten

 
Peter Heirman en Luc Taildeman,
OCMW-raadsleden Groen Merelbeke