De Merelbekenaar verdient beter

29 November 2014

Naast de klassieke inspraakmogelijkheden zoals de adviesraden nam de gemeente recent diverse initiatieven om de burger te betrekken bij een aantal projecten. Denken we hierbij aan 'Dorp in zicht' en de toezegging bij het verzoekschrift van de Werkgroep Mobiliteit om een autoloze zondag te organiseren. Op het eerste gezicht lovenswaardig, maar... De vraag is echter hoe je die inspraak als bestuur organiseert en hoe ver je er durft ingaan. Vandaag zijn bij de adviesraden klachten te horen over gebrekkige communicatie, geen of laattijdige aanvraag van adviezen, het lange wachten op een antwoord van het college,... Leden van adviesraden twijfelen of het bestuur er wel echt voor open staat. Veel hoorzittingen of participatiemeetings zijn eerder informatievergaderingen. Zo is het masterplan een gemiste kans om bewoners van Merelbeke en gebruikers van het nieuwe centrumplein op een vernieuwende participatiewijze (en da's iets anders dan de klassieke vergadertafel) vooraf hun ideeën te laten geven over de mogelijkheden van dit plein. Met die burgerideeën kon men dan ingesprek gaan met de ontwerpers. 'Dorp inzicht' en de bewonersplatforms zijn initiatieven die bij de bewoners heel wat losmaken qua vragen en voorstellen.Maar wat doet het bestuur hiermee? Schept men geen verwachtingen die men toch niet kan inlossen? En waarom krijgt niet elke deelgemeente de kans om mee te doen? Flora en het centrum konden tot nog toe niet in deze projecten stappen.Met nog een paar grote projecten op til zoalsin de stationswijk hopen wij dat de gemeente de participatie echt au sérieux neemt. Dit betekent in elk geval op tijd, op een eigentijdse manier en in blijvende dialoog tot bij de realisatie van projecten.