De 3cauters

30 Maart 2015

Teken samen met Groen Merelbeke bezwaar tegen het project De3Cauters, een project dat geenszins tegemoet komt aan de noden van Schelderode en een aanslag op het cultureel en ruimtelijk landschap van zijn omgeving.   Bezwaren moeten voor 13 januari 2015 bij de gemeente worden afgeleverd.

 

Deze bezwaarschriften liggen tevens ter inzage en voor ondertekening bij

Alex De Bruycker, Gaversesteenweg 599, Schelderode (T: 09 384 86 79)
BIJLAGEN:
project_de_3cauters-bezwaarschrift_neutraal.pdf