Dankzij Groen levert het Vlaams Energiebedrijf groene stroom van eigen bodem aan de gemeente

23 November 2020

Dankzij Groen levert het Vlaams Energiebedrijf groene stroom van eigen bodem aan de gemeente

100% groene stroom is een evidentie. In het klimaatplan van de gemeente staat dat in 2011 reeds 100% groene stroom werd aangekocht, misschien zelfs al vroeger. Via de groepsaankoop van de provincie werd dit jaar aan burgers en ondernemingen voor het eerst het aanbod gedaan om in te tekenen op 100% Belgische groene stroom. Alle gemeenten hebben dat mee gepromoot. Groen raadslid Pieter Verstraete vindt het dan ook logisch dat de gemeente dat zelf ook eist van zijn leverancier. Anders dreigen we groene 'sjoemelstroom' te kopen: de energie wordt opgewekt in het buitenland, maar het is praktisch onmogelijk om deze geleverd te krijgen omdat er geen verbinding is (zoals IJsland, enkele centrales in Noorwegen, enz.) Pieter merkte verder op dat het energieaandeel dat het Vlaams Energiebedrijf (VEB) levert, bijna volledig uit 'waterkracht' (lees: IJsland en Noorwegen) bestaat. Men koopt dus gewoon het 'teveel' aan groenestroomcertificaten op in het buitenland. Onze financiële middelen gaan naar andere landen en we ontvangen een groene sticker in ruil. We spreken toch over ruim 2,5 miljoen euro dat we naar het buitenland versluizen. En die kritiek op sjoemelstroom leeft al langer. En niet alleen bij Greenpeace of Bond Beter Leefmilieu. Ook Testaankoop waarschuwde reeds in 2016: "In Noorwegen staan waterkrachtcentrales die vaak al tientallen jaren oud zijn en volledig afbetaald, en die dus enorm veel goedkope certificaten opleveren. En die worden maar wat graag aangekocht om lokale stroom die eigenlijk ‘grijs’ is, uit fossiele brandstoffen of kernenergie, te ‘groenwassen’. Het probleem met die massale en goedkope garanties van oorsprong is dat het voor de leveranciers amper de moeite loont om te gaan investeren in extra, lokale, hernieuwbare energie. Hierdoor resulteert het systeem van de garanties van oorsprong niet in de gewenste stijging van de lokale productie van groene stroom." Meer zelfs: Geldstroom via winstgevende waterkrachtcentrales gaat naar olie-installaties… Op vraag van Pieter vroeg de gemeente aan het Vlaams Energiebedrijf of de herkomst van hun groene stroom 100% Belgisch is. Het Vlaams Energiebedrijf bevestigde dat het de gemeente 100% groene stroom van eigen bodem zal leveren. Dat betekent een rechtstreekse duw in de rug voor de lokale productie van hernieuwbare energie en de bijhorende jobs