Centrumvernieuwing zonder visie: lege doos ontploft.

01 December 2016

Centrumvernieuwing zonder visie: lege doos ontploft.

Gemeente verlies twee jaar - en mogelijks veel geld... Groen Merelbeke krijgt gelijk: De engagementsverklaring van het gemeentebestuur om site Hebbelinck (thv Vredegerecht) en Tramstelplaats te vernieuwen leidt tot een dure, tijdverslindende, lege doos. We staan weer waar we twee jaar geleden stonden, .... Korte historiek:  

2014: Groen waarschuwt? gemeentebestuur voor eenzijdig opgesteld akkoord.

Ons gemeentebestuur sluit in 2014 een engagementsverklaring af met Schelde-Landschapspark (SLP). Site Hebbelinck en Tramstelplaats, beide pal in het centrum van onze gemeente ondergaan de komende jaren een grondige facelift. SLP wordt gevraagd de nodige studies op te maken.

Groen had van bij aanvang ernstige vragen bij de overeenkomst. Zo was er in de engagementsverklaring:
- geen woord terug te vinden over inhoudelijke aspecten (welke functies? Publiek groen? max. % verharding? ...)
- geen timing of planning opgenomen
- een hele reeks stakeholders die ontbraken (lokale handelszaken, adviesraad lokale economie, Sociale Huisvestingsmaatschappij, OCMW, buurtbewoners, ?).

En bovendien gaf men SLP het statuut van rechter en partij: de gemeente diende aan SLP een schadevergoeding te betalen als het project - dat ze dus zelf moesten uittekenen - niet zelfvoorzienend was...

Groen fractieleider Stefaan Van Hecke fileerde toen de engagementsverklaring tot op het bot. De meerderheid van CD&V, Open VLD en sp.a. waren doof voor de verschillende argumenten waarmee Stefaan Van Hecke hen waarschuwde. "Het was een eenzijdig opgesteld document. Het gemeentebestuur engageerde zich veel te ver in iets wat onduidelijk en onvolledig omschreven stond. De enige zekerheid was dat het ons geld ging kosten", aldus Stefaan.

Merelbekenaren worden door Groen ingelicht.

Raadslid Marijke Pruyt schreef eind 2014 in onze Groenkrant: "Merelbeke-Centrum is een zaak van iedereen. Het gemeentebestuur heeft tijd noch visie" en vreesde, minstens door al deze aspecten, een dure, lege doos.
Wij eisten een ernstig participatietraject: een maatschappelijk debat met alle betrokken partijen van bij de conceptontwikkeling. Het gemeentebestuur deed koppig en ziendeblind door.

Ondertussen worden af en toe eens schetsen, ideeën en gedachtengangen voorgesteld, maar bij gebrek aan een duidelijk inhoudelijk en financieel kader en zonder agenda gaat dit belangrijke dossier geen vierkante meter vooruit.

2016: De lege doos ontploft...

Gemeenteraad november 2016: Gemeentbestuur kondigt aan dat SLP wordt ontbonden...!?
De lege doos is ontploft...

BIJLAGEN:
2014-10_groenkrant_merelbeke_najaar.pdf