Burgerinitiatieven bepalen meer en meer de agenda van de gemeenteraad

29 November 2014

Sedert het nieuw gemeentedecreet (2007) is het mogelijk om burgerinitiatieven te nemen. In onze gemeente zijn er al drie geweest. Het allereerste burgerinitiatief was de vraag naar een autoloze zondag. Het tweede vroeg naar een Cambiopunt in Merelbeke en het derde ging uit van de ouders van de basisschool Gilko-Bergwegel.Blijkbaar is de kop eraf en mogen we meer en meer burgerinitiatieven verwachten. Dit zal van het gemeentebestuur, op zijn Zuid-Afrikaans gezegd, een "kopschuif" vragen. Het zal meer en meer rekening moeten houden met het feit dat burgers hun agendapunt op de gemeenteraad zullen zetten, mits ze voldoende handtekeningen verzamelen.

Doch burgerinitiatieven zijn een deel van een groter participatieverhaal?.

Met  het burgerinitiatief van Gilko-Bergwegel trekt een oudergroep  aan de alarmbel. We kunnen ons dan ook terecht afvragen of de directie en bevoegde schepen niet beter voldoende ruimte en tijd genomen hadden om het dossier grondiger voor te bereiden en de dialoog met de ouders  en de leden van de gemeenteraad op tijd te starten. Het gaat hier immers om een project dat deze legislatuur overstijgt.

Het feit dat ouders naar het middel van het burgerinitiatief hebben gegrepen is vooral een duidelijk signaal dat ze niet voor een voldongen feit geplaatst willen worden en vooral ? dat ze gehoord en au sérieux genomen willen worden.