Besparing op kap van de meest zorgbehoevenden

29 November 2014

Besparing op kap van de meest zorgbehoevenden

Het is positief dat het bestuur de verschillende sociale toelagen bundelt  in één reglement en dat mensen  de toelagen het hele jaar door op een eenvoudiger manier kunnen aanvragen en vlugger zullen krijgen. Althans dat is de belofte.     Daarnaast wil het bestuur  de zwaksten tegemoetkomen door hen vrij te stellen  van de algemene gemeentebelasting: voor een gezin 50 €, voor een alleenstaande 30 €. Vermoedelijk zullen een 1100 à 1200 gezinnen/alleenstaanden hiervoor in aanmerking komen. Een extra-inspanning van om en bij de 60000 €.Helaas oogt de keerzijde van de medaille minder fraai. Want na een  evaluatie van het 'gedragsturend of ondersteunend' effect van  de diverse toelagen, heeft  het gemeentebestuur besloten dat sommige niet langer nuttig zijn. Tot die 'overbodige' toelagen behoren  de premie opcentiemen, de geboortepremie, de premie voor personen met een handicap, de tussenkomst in de nutsvoorzieningen en de toelage voor luieremmers. Dat alles moet tussen de 150 en de 170000 € in de gemeentekas houden.

Tegenover het  schrappen van de toelagen aan personen met een handicap belooft het bestuur een betere algemene toegankelijkheid tot de overheidsgebouwen. Maar dat houdt absoluut geen steek . De overheid is daar immers wettelijk toe verplicht.

Met de vervanging van tal van toelagen en sociale premies door één reglement voor de welzijnstoelage wordt bespaard op de kap van de meest zorgbehoevenden van onze gemeente: de gehandicapten, de armste gezinnen met grote kinderlast, zwaar zieke mensen. Op deze manier profileert deze  meerderheid zich meteen als een  asociaal bestuur. Het spaart kruimels door daar te besparen waar zo goed als niets te rapen valt.