Bergwegel: bestuur negeert Raad Van State

05 Maart 2016

Op zich is het een goede zaak dat er op de valreep een tegemoetkoming is gebeurd en er deze namiddag min of meer een vergelijk is gevonden om het schooljaar van start te kunnen laten gaan. Er komen dus extra uren bij op de Bergwegel (6 uren ten laste van de gemeente). Maar er valt wel nog een en ander te zeggen over dit dossier. Dat er zo lang onduidelijkheid heerste, is niet de schuld van de Raad van State. Is niet de schuld van de Commissie van Zorgvuldig bestuur. En is zeker niet de schuld van de ouders die zich verzet hebben tegen de herstructurering die door de strot van de ouders, kinderen, leerkrachten en gemeenteraad werd geduwd. Neen, de beslissingen waren strijdig met wettelijke en decretale bepalingen.Er zijn zware fouten gemaakt door het college en de meerderheid. De fout ligt enkel en alleen bij de beleidsverantwoordelijken. Niet bij de ouders die gevochten hebben voor het welzijn van hun kind en vooral, voor de afdeling van het GILKO op de Bergwegel, voor hun schooltje, waar ze heel tevreden waren over de aanpak, de omgeving, de locatie, hun juffen,? 

Waarom is dan zo lang onzekerheid geweest ? Heel eenvoudig omdat het bestuur de uitspraak van de RvS niet wil aanvaarden en toch nog, op een sluikse manier, wil verder gaan met de herstructurering maar het niet als een herstructurering wil en mag voorstellen.

Nochtans was de meest normale reactie op het arrest geweest om terug te keren naar de situatie van voor het geschorste GR-besluit. Dat wil zeggen: peuter, kleuter en lager onderwijs aanbieden in zowel Kloosterstraat als Bergwegel en de logische klasindeling behouden met 4 klasjes in het L.O.

Maar die meest logische uitvoering van het arrest van de RvS heeft het schoolbestuur en het college niet willen nemen. In de plaats van de situatie te herstellen in de oorspronkelijke toestand, is het college gestart met het uithollen en het omzeilen van het arrest van de RvS.

De meerderheid heeft wel aangekondigd in de pers dat de herstructurering een jaar zou uitgesteld worden ?trouwens een vraag die de Groen fractie al in maart op commissie en in april op de GR heeft voorgesteld- maar de praktijk is anders. Papier is geduldig.

In plaats van opnieuw 4 klasjes te voorzien voor het lager onderwijs, kwamen het college en de directie met nog een nieuwe beslissing die erop neerkomt dat er een klasje zou verdwijnen in het LO. Van vier naar drie. Voor de ongeveer 80 leerlingen die toen waren voorzien, zou het aantal leerlingen per klas stijgen naar 27.

En bovendien zouden er drie graadsklassen komen.

  1. Voor 1ste jl en de meisjes van het tweede
  2. Voor 3de lj en de jongens van het tweede (men kan trouwens de vraag stellen op grond van welke pedagogische gronden en argumenten men jongens en meisjes hier opsplitste. Dit snap ik helemaal niet. Zou hierover graag een antwoord ontvangen van schepen.)
  3. Een graad klas voor 4, 5 en 6.

Een koude douche. Op 1 na werden alle ervaren leerkrachten van het L.O. weggetrokken uit de Bergwegel. Dit was een duidelijk signaal van de directie en het college. Nu wordt dit nog in extremis gecorrigeerd.

Het was duidelijk dat men er alles zou aan doen om het LO in de Bergwegel zo onaantrekkelijk mogelijk te maken in de hoop de ouders te overtuigen om toch hun kinderen uit het LO naar de Kloosterstraat te sturen en zo de gewilde, maar door de RvS geschorste herstructurering, door te voeren.

Maar er waren  nog meer maatregelen van honing en azijn.

-          Een slaapklasje is voorzien voor de peuters, maar enkel in de Bergwegel;

-          Voor het LO zijn er digitale borden in de Kloosterstraat, niet op de Bergwegel;

-          In de Kloosterstraat is er een computerklas, op de Bergwegel niet;

Je moet al heel hard gemotiveerd zijn om toch nog te kiezen voor L.O. op de Bergwegel of voor peuter en kleuter in de Kloosterstraat.

En deze strategie van het schoolbestuur en het college begint gevolgen te hebben op het terrein. Het aantal kinderen in het LO op de Bergwegel daalt. Ouders haken af. Ze zijn bezorgd om hun kinderen en nemen soms de drastische beslissing om de school zelf te verlaten en de kinderen in te schrijven op een andere Merelbeekse school. Zo ver is het gekomen. 

Mevrouw de schepen, kan u meedelen hoeveel kinderen de school hebben verlaten de laatste dagen en weken ?

De tactiek van het college om de kinderen van het LO in de Bergwegel weg te trekken, lukt. Maar op die manier is de meerderheid het gemeentelijk onderwijs geen dienst aan het bewijzen. Integendeel. Het imago van de school die, na enkele moeilijke jaren,  zeker sterk was verbeterd, krijgt een zware klap.