Bedroefd om afschaffing Milieuconvenant

05 Maart 2016

Enkele weken geleden heeft de Vlaamse Regering het milieuconvenant afgeschaft. Deze jarenlange overeenkomst tussen Vlaamse overheid en gemeenten over lokale inspanningen op vlak van milieu, energiebesparing, afval, overstromingen, klimaat, ... is niet meer. De financiële steun die lokale besturen hiervoor krijgen, wordt plots en totaal éénzijdig afgebroken. Het "milieuconvenant", dat mooie duurzaamheidscontract tussen de lokale en de Vlaamse overheid en een waardering voor concrete inspanningen die ieder lokaal bestuur op haar terrein doet, verdwijnt. Er komt geen nieuwe formule, zelfs geen afgeslankte formule, er komt gewoon niets meer. Isabel Thys (Groen) vroeg het bestuur om toch oog te hebben én budget uit te trekken om inspanningen ivm milieu, natuurbehoud, waterveiligheid, enzovoort ook in de toekomst in Merelbeke te verzekeren. De duurzaamheidambtenaar, die dankzij dit budget werd betaald, zal wel aanblijven, mits een lichte wijziging in haar takenpakket. Op de vraag of Schepen voor milieubeleid Tim De Keukelaere de open brief van Groen Nationaal wil ondertekenen, bleef hij vaag. Hoewel hij naar eigen zeggen 'volledig akkoord' gaat met de standpunten die erin staan, wou hij 'omwille van een paar nuancen' de brief niet ondertekenen. Welke nuancen dat dan zijn, kon hij niet zeggen. Het bestuur wil wel een eigen brief opstellen om naar Schauvliege te sturen. Jammer, want de kracht van een open brief zit hem natuurlijk in het aantal ondertekenaars!