Autoloze Zondag

26 Januari 2016

? Vrijdag 16 september 2016 wordt opnieuw het startschot gegeven voor de . Het hoogtepunt van die week is de Autovrije Zondag op 18 september. Naar goede gewoonte, zullen dan in vele steden en gemeenten de straten en pleinen helemaal autovrij zijn.

Week van de Mobiliteit

Gemeenteraad steunt oproep Groen tot deelname.
In de gemeenteraad van januari riep Groen het bestuur met succes op om deel te nemen aan de actiedag Autovrije Zondag, een jaarlijks initiatief van Mobiel 21 vzw in samenwerking met het Netwerk Duurzame Mobiliteit. 

Sensibilisering én opportuniteit voor iedereen!
Fietsers, wandelaars, sporters, ouderen en spelende kinderen krijgen voor één dag vrij spel in onze gemeente en kunnen op een "duurzame" manier onze gemeente verkennen. Deelnemen aan de Autovrije Zondag kan bijdragen tot het verhogen van het bewustzijn rond het eigen aandeel in de CO2-emissies en de interesse in alternatieve duurzame vervoersmiddelen aanwakkeren. De auto voor een dagje laten staan is niet enkel goed voor het milieu maar ook voor de gezondheid! 

Gemeentebestuur: neem het voortouw!
Het vrijmaken van straten, wijken en pleinen van gemotoriseerd verkeer biedt ook kansen voor verenigingen, horeca en buurtinitiatieven. Wij denken spontaan aan terrasjes op straat, een reuzegroot schaakbord, een grote rommelmarkt, initiatie in diverse sporten, enzovoort. Mogelijkheden zat om deze dag meteen ook aan te wenden om de verenigingen en handelaars van Merelbeke eens extra in de kijker te plaatsen.  In de tijden waar acties om de klimaatopwarming hoogdringend zijn, vindt onze fractie dat het gemeentebestuur hierin het voortouw moet nemen.