Appartementsblok luidt verdere verstedelijking in van Bottelare

29 November 2014

Appartementsblok luidt verdere verstedelijking in van Bottelare

Landelijk karakter buitengemeente vogelvrij verklaard Waar je tot voor kort nog een pint kon drinken in café Rembrandt, komt in de nabije toekomst een wooncomplex bestaande uit 11 appartementen en een ondergrondse parking. Uit buurtprotest blijkt dat omwonenden ongerust zijn over de teloorgang van het landelijk karakter van Bottelare bij het vergunnen van een dergelijke mastodont.Overal appartementen in Bottelare?

Dat ook Bottelare nood heeft aan betaalbare woonvormen, daarover is iedereen het eens. Maar een voormalig café met zaal vervangen door een appartementsblok van 720 m² oppervlakte met een breedte van 36 meter aan de straatzijde, is hiervoor niet de aangewezen weg. Tenzij het behoud van het landelijk karakter van Bottelare plots niet meer belangrijk is. Op die plek kunnen gerust meerdere woningen komen, maar dan op maat van de omgeving en ingebed in de visie van landelijk wonen (zie verder, GRS). Door de goedkeuring van dit megaproject, is het hek van de dam en kan elke woning binnen de ruime dorpskern van Bottelare binnenkort door een appartementsblok worden vervangen.

Luisteren naar de bewoners

Tijdens de gemeenteraad van 26 maart  werd aan de schepenen van stedenbouw en ruimtelijke ordening  gevraagd wat hun visie is op een dergelijke stedenbouwkundige ontwikkeling (lees 'verappartementisering') in een buitengemeente als Bottelare. Voor de beoordeling van een dergelijk project zijn er namelijk meerdere instrumenten die richting geven aan de besluitvorming: het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)  en de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Voor Groen moet het bestuur vanuit democratisch oogpunt ook rekening houden met de resultaten van de bewonersenquête (Dorp in zicht) die nog niet lang geleden in Bottelare werd gehouden.  Menig politieke partij putte overigens inspiratie uit 'Dorp in zicht' voor hun verkiezingsprogramma.  Concreet voor Bottelare riep de bevolking duidelijk op om de verspreiding van appartementen te verhinderen. Als negatieve punten inzake leefbaarheid  werden onder meer 'appartementen in de dorpskom (ten nadele van historische huizen)' en 'verstedelijking, te veel nieuwe bebouwing' opvallend veel aangehaald. Als positieve punten daarentegen werden 'landelijk' en 'rustig' opgegeven. Indien het appartementsblok wordt vergund, weten we meteen hoeveel waarde het schepencollege hecht aan de mening van de meerderheid van de Bottelarenaren.

Schepen van stedenbouw vurig voor bouwproject

Zoals reeds in de lokale pers te lezen was, oordeelde schepen P. Rousseaux van stedenbouw (CD&V) dat de plannen conform aan de stedenbouwkundige verordening zijn en dat hij geen obstakels ziet voor het project. De nieuwe schepen van ruimtelijke ordening T. De Keukelaere (Open VLD) deelt als oud-inwoner van Bottelare de bezorgdheid over de mogelijke verdere verstedelijking van Bottelare. Hij verwees daarbij naar het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) waarin het volgende wordt beschreven voor Bottelare: " Verdere verlinting van Koningin Astridlaan - S. De Richellelaan dient (...) tegengegaan. Over Koningin Astridlaan en Hundelgemsesteenweg worden de stroken die geen woonbestemming hebben als open ruimteverbinding tussen de Driesbeekvallei en het Nerenbos gevrijwaard. De woonfunctie langsheen Koningin Astridlaan en Hundelgemsesteenweg wordt ingevuld met aandacht voor de nodige landschappelijke transparantie door lage dichtheden en open verkavelingsvormen (doorzichten tussen de woningen)."  (GRS, Richtinggevend gedeelte, p. 104).  Voor Groen beschikte het schepencollege hiermee over heel duidelijke argumenten om het bouwproject in die megalomane vorm niet goed te keuren en te kiezen voor aangepaste woonwormen op die plek. Het heeft niet mogen zijn.

Toename verkeer- en parkeerdruk

Tijdens de gemeenteraad wees Groen ook op de negatieve invloed op de reeds aanwezige verkeers- en parkeerdruk in de Koningin Astridlaan.  Ook al zijn er 22 ondergrondse parkeerplaatsen voorzien voor de 11 appartementen, toch zal de extra parkeerdruk op de omgeving fors verhogen.

Het is namelijk evident dat bewoners bij veelvuldig gebruik van de wagen ook bovengronds zullen parkeren. Ook bezoekers moeten een plek vinden om te parkeren.  Wanneer we weten dat er vandaag vanaf het begin van de Koningin Astridlaan (Koning Albert I plein) tot de kruising met de Vennenstraat slechts 10 parkeerplaatsen voorzien zijn, dan kunnen we nu al voorspellen wat de extra parkeerdruk zal betekenen voor de omgeving.