Aanhoudende vervuiling van de Schellebellebeek.

01 Januari 2020

Aanhoudende vervuiling van de Schellebellebeek.

Groen raadslid Gerda De Backer klaagt de aanhoudende vervuiling van de Schellebellebeek aan (foto 1). Bovendien is de waterkwaliteit van de belangrijkste waterlopen in Merelbeke van slechte kwaliteit (foto 2 en 3). Gerda eist dat de gemeente de vervuiling en biodiversiteit in onze beken meet.De gemeente moet deze vervuiling wegwerken en verdere lozingen voorkomen.     #HetKanAnders