Aandacht voor zwakke weggebruiker

29 November 2014

Aandacht voor zwakke weggebruiker

Tijdens een fietstocht op "autovrije Zondag" (sic)  vraagt Groen Merelbeke samen met GPS Melle aandacht voor de zwakke weggebruiker. Tijdens deze tocht werden verschillende knelpunten aangedaan en besproken door onze partij-specialisten Hugo Van Doorslaer, Veerle Duportail en Luc Tachelet, allen kandidaat op de Groen lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Station Merelbeke: Beperkte aansluiting tussen trein en bus, beperkte openingsuren van het station, capaciteit fietsstalling ontoereikend, slechts één rechtstreekse verbinding met Brussel tijdens de spits, geen afgebakende Park&Ride, ?

Knelpunten

GROEN-oplossingen: dienstverlening van NMBS station moet gegarandeerd blijven, snelle en klokvaste verbindingen met Gent-Sint-Pieters én een extra rechtstreekse piekuurtrein naar en vanuit Brussel, station op termijn uitbouwen tot O.V.-knooppunt, capaciteit van fietsstalling uitbreiden en fietsinfrastructuur uitbouwen tot een fietspunt (verhuur, herstelling i.s.m. gemeentelijk fietsatelier, oplaadpunt, fietskluis), aanleg van een Park & Ride-zone

Gontrode Heirweg t. h. v. kruispunt met Varingstraat - Tijl/Dominique 

Knelpunten: Gontrode Heirweg als voorbeeld van een drukke verbindingsweg zonder fiets- en voetpaden en bijgevolg zeer onveilig voor slimme weggebruikers, Verbrande Heiwegel als voorbeeld voor missing link in fietsroutenetwerk (ev. verder fietsen met GPS Melle op Gontrode Heirweg tot aan Ringvaart om fietsbrug te bekijken)

GROEN-oplossingen: heraanleg van Gontrode Heirweg met snelheidsremmende maatregelen voor auto- en vrachtverkeer, voorzien van veilige fiets- en voetpaden met bijzondere aandacht voor veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, participatie van bewoners uit beide gemeenten bij de herinrichting, verkeerspoort t.h.v. kruispunt met Varingstraat

Fratersbrug en Fraterstraat

Knelpunten: de Ringvaartbrug is een gvaarlijk en smalle brug. Deze brug is een belangrijke deel van de verbinding tussen centrum en Merelbeke-station en de St. Franciscusschool in Melle. In de Fraterstraat is er slechts 1 fietspad voor beide richtingen. De brug onde rsporrwegbrug even verdop is uiterst smal.

GROEN-oplossingen: Ringvaartbrug krijgt fietsbrug of wordt eenrichtingsverkeer voor autoverkeer, Fraterstraat wordt fietsstraat.


Knelpunten: veel autoverkeer, autoparkeerchaos, geen plaats voor fietsers op Hundelgemsesteenweg, onleefbaarheid van het dorpscentrum

GROEN-oplossingen: sturend parkeerbeleid waarbij aanbod bepaald wordt i.f.v. beheersen van het autogebruik, voorstedelijk pendelparking t. h. v. sportpark Molenkouter met aansluitend O.V. moet doorgaand autoverkeer inperken, net als elders worden toekomstige ingrepen in de publieke ruimte getoetst aan het STOP-principe ( eerst ruimte creëren voor de Stappers (voetgangers), vervolgens voor de Trappers (fietsers) , dan voor het Openbaar vervoer en tenslotte het Privévervoer, de auto).   

Tussentraject: fijnmazig trage wegennetwerk als alternatief wegennet

Sportcomplex Ter Wallen

Knelpunten: doorgaand (sluip)verkeer, conflicten tussen enerzijds auto's en slimme weggebruikers, en anderzijds doorgaand en bestemmingsverkeer , beperkte fietsenstallingen. Pluspunt: (fiets)bandenopblaaspunt.

GROEN-oplossingen:  doorgaand verkeer onmogelijk maken door ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer te beperken tot Gaversesteenweg en daardoor enkel nog bestemmingsgverkeer, inrichten als zone 30, voetgangersgebied krijgt prioritaire aandacht, fietsenstallingen worden opgewaardeerd en voorzien voor alle sportterreinen en - gebouwen

Tussentraject: kruispunt Sportstraat-Gaversesteenweg als verkeersplateau herinrichten, herinrichting van trage weg tussen Hof Ter Wallenlaan en Gaversesteenweg, bypass voor de kruispunt De Kluize via Melsenbeekstraat 

Kerkhoek (kruispunt Gaversesteenweg-Kerkstraat)

Knelpunten: oversteekbaarheid van Gaversesteenweg, snelheid autoverkeer Gaversesteenweg, sluipverkeer van en naar Kerkstraat

GROEN-oplossingen: prioritaire noord-zuid fietsas, veilige oversteekplaatsen voor fietsers (attractiepolen zijn o.a. centrum, Scheldevallei, GITO, sportcomplex) , eerst en vooral langs prioritaire (noord-zuid) fietsassen en waar deze aansluiten geven op (fijnmazig) trage wegennetwerk (o.a. Scheldevallei richting Schelderode en Zwijnaarde), poorteffect voor autoverkeer creëren om bebouwde kom te markeren.