Constructief oppositiewerk loont

22 November 2020

 Constructief oppositiewerk loont

 Op vraag van Groen raadslid Pieter Verstraete zal het gemeentebestuur alle verkavelingen (jonger dan15 jaar) screenen op strijdigheden met vrijstellingenbesluit.   Zo zullen bv. verbodsbepalingen voor zonnepanelen eruit gehaald worden, samen met andere bepalingen die een duurzaam beleid in de weg staan. Want stedenbouw en klimaatbeleid moeten hand in hand gaan.  Ook andere zaken die normaal zouden vrijgesteld zijn van vergunning, maar toch verboden zijn in sommige verkavelingen, worden geschrapt. Burgers moeten dus geen onnodige verkavelingswijziging meer aanvragen. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp en geen onnodige kosten.  De verkaveling Heirhof in Merelbeke is hier een mooi voorbeeld van: er stond nu een verbod in voor zonnepanelen, maar zonnecollectoren voor een zonneboiler waren wel toegelaten… (en die zien er vaak identiek uit).   Dankzij ons constructief oppositiewerk, zullen verkavelingen jonger dan 15 jaar op dezelfde manier worden behandeld dan oudere verkavelingen. Technisch zal dit gedaan worden via het Beleidsplan Ruimte, waarin men dit zal opnemen. Zo zal dit meteen voor het hele grondgebied gelden.