Heel wat gemeentelijke eigendommen zijn jachtgebied.

23 December 2019

Heel wat gemeentelijke eigendommen zijn jachtgebied.

Heel wat gemeentelijke eigendommen zijn jachtgebied.

Meer dan twee jaar geleden (op de gemeenteraad van 26-09-2017) stelde Stefaan Van Hecke al vragen over de houding
van de gemeente n.a.v. de vaststelling dat gemeentelijke eigendommen opgenomen waren in jachtplannen.

De schepen antwoordde toen dat de gemeente nooit toestemming had gegeven en dat het nodige zou worden gedaan om de gemeentelijke eigendommen te laten uitschrijven.

Nu (twee jaar later) zijn er nog steeds gemeentelijke eigendommen ingekleurd als jachtgebied (bvb. gans Munte met het dorpsplein, het ontmoetingscentrum, de school, de pastorij met tuin). In totaal gaat het over 165 percelen (47,5 ha of bijna 100 voetbalvelden).

Daarom drong Stefaan op de gemeenteraad van november 2019 aan om actie te ondernemen.

Het antwoord van het college?
Op 4-12-2017 is er een bijeenkomst geweest met de “belangengroepen” (lees: de jagers) die zouden beweerd hebben dat zij op bepaalde percelen rechten zouden
hebben.

Wij vinden dat, als dat zo is, de jagers hiervan het bewijs moeten leveren. Blijkbaar is dat na twee jaar nog steeds niet gebeurd! En de gemeente zit sindsdien stil om de gemeentelijke eigendommen uit te schrijven.

De gemeente heeft nu opnieuw beloofd het nodige te zullen doen om de gemeentelijke eigendommen uit te schrijven. Maar men heeft al twee jaar verloren!
De gemeente zal bekijken of er opnieuw info kan verspreid worden aan de bevolking voor wie zijn eigendom wil uitschrijven.

Wij volgen dit verder voor u op💪