16 prioritaire beleidspunten voor een Merelbeke met meer ademruimte

05 Maart 2016

Groen Merelbeke heeft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn lijst met prioritaire beleidspunten afgewerkt. 16 punten moeten Merelbeke en zijn inwoners meer ademruimte geven. Deze lijst is slechts een korte opsomming van ons programma. Het volledige programma verschijnt binnenkort op deze website. Elke Merelbekenaar heeft recht op groene ruimte op wandelafstand (speelruimte, sportruimte, parken), ... en trage wegen om dat allemaal met elkaar te verbinden ontstaat. Groen wil ook investeren in Publieke groene ruimte

 1. op wandelafstand
  buurtgerichte volkstuinen.
 2. Een ontmoetingsruimte in elke deelgemeente
  Naast groene ontmoetingsplekken pleit Groen ook voor een ontmoetingsruimte in elke deelgemeente. We investeren hiervoor maximaal in pleinen en bestaande gebouwen. De diensten van ocmw en gemeente zijn aanwezig in elke deelgemeente, bij voorkeur in deze ontmoetingsruimtes.
 3. Ruimte voor de jeugd binnen en buiten de jeugdbeweging
  Groen wil meer ruimte voor de jeugd, zowel binnen als buiten de jeugdbeweging. We investeren in lokalen van jeugdbewegingen die aan renovatie toe zijn. Daarnaast creëren we aangepaste avontuurlijke speelplekken in publieke groene ruimtes, die we verbinden via veilige wegen.
 4. Betaalbaar, modern en milieuvriendelijk wonen
  De gemeente gebruikt de bouwgronden die ze zelf in bezit heeft om betaalbaar wonen te realiseren. Dit kan door eigenaar te blijven en betaalbare woonprojecten te realiseren op deze gronden. Dat kan door het systeem van community land trust. Kopers kopen de woning, niet de grond. Die blijft eigendom van de gemeente, ook bij verkoop. Daarnaast kiest Groen voor huurwoningen, sociale woningen en service-flats.
 5.  Verkavelingsstop
  In Merelbeke liggen nog meer dan 1.500 bouwpercelen vrij. De verkavelingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Mooie stukken open ruimte worden opgeofferd. De verkeersdruk in onze gemeente vergroot zienderogen. Die situatie is niet houdbaar. Daarom eist Groen een verkavelingsstop. Uitzonderlijk kunnen nog duurzame verkavelingen en sociale bouwprojecten worden toegestaan, op voorwaarde dat ze geen open ruimte innemen.
 1. Sociale en groene buurten
  Wij pleiten voor sociale en groene buurten.  Die zijn  autoluw en  hebben ongeveer 40% groene ruimte in combinatie met kleine privé-tuinen, gedeelde ruimtes (berging, garage, afvalpunt, tuinhuis, groene speelruimte...). Voor die energieneutrale woningen worden duurzame materialen gebruikt. Ze bestaan uit een mix van bewoners en woningtypes (sociaal, kleine serviceflats, kangoeroewoningen, co-housing) en bewoners (jonge gezinnen en ouderen). De buurten hebben diensten (buurtdiensten, winkels, ?) dicht bij de mensen.
 2. Biodiversiteit beschermen en uitbreiden
  Door een plant- of bomensoort te adopteren, een geboortebos aan te planten, gevelgroen te stimuleren en pesticiden te bannen kan de gemeente de biodiversiteit beschermen en zelfs uitbreiden. Onze landbouwers worden hier actief bij betrokken. Alleen met de inwoners als volwaardige partners kunnen we hierin slagen.
  Groen wil natuur, recreatie en zorg ontwikkelen in harmonie. Dat creëert een economische meerwaarde voor het platteland en maakt de open ruimte beschikbaar en nuttig voor iedereen.
 3. Merelbeke klimaatneutraal tegen 2030
  Groen wil een ambitieus klimaatbeleid. Concreet denken we aan energiescans, groepsaankoop van duurzame isolatiematerialen, energiebesparende investeringen in openbare gebouwen, ruimte creëren voor fietsers en groen, ?
 1. 100 % veilige fietspaden
  Groen maakt werk van veilige en comfortabele fietspaden, oversteekplaatsen en voetpaden. Aan Merelbeke-station wordt een fietspunt uitgebouwd (met mogelijkheid om fietsen te huren, fietsen te laten herstellen en onderhouden, ?). Groen wil veilige  bruggen bouwen voor  fietsers en voetgangers: fietsbrug, brug Fraterstraat, een brug Flora richting UZ, ...
 1. Openbaar vervoer voor elke Merelbekenaar
  Groen wil de (snel)tram doortrekken van Zwijnaarde naar Merelbeke. Daarvoor is een mobiliteitsvisie nodig op lange termijn. Tegelijk moet het busaanbod in de gemeente uitbreiden, met een betere verbinding tussen buitengebieden via centrum naar Gent, belbus, en de marktbus op de wekelijkse marktdag.
 1. Wekelijkse markt
  Een wekelijkse markt moet het centrum van Merelbeke doen bruisen en de lokale middenstand een duw in de rug geven. Die lokale middenstand moet de steun en de ruimte krijgen die ze verdient. Ook een Kringwinkel kan hier zijn plaats in hebben. Groen wil streek- en seizoensgebonden producten promoten, gezien hun huidige succes. Wij simuleren de lokale economie in plaats van grootwarenhuizen vrij spel te geven.
 1. Betaalbare kinderopvang in de buurt 
  Zowel de voorschoolse (0-2j) als de buitenschoolse opvang kampen met grote krapte. Ocmw en/of gemeente moeten een voldoende groot aanbod creëren, betaalbaar en kwalitatief.Voor de buitenschoolse opvang zoeken we naar mogelijkheden en locaties voor een ruimer aanbod: bijkomende lokalen, samenwerking met scholen, gemeente investeert in leerlingenvervoer, ?
 1.  Uitbreiding woon- en zorgaanbod
  Groen wil een gediversifieerd zorgaanbod met meer dagopvang, nachtopvang, kortverblijf voor ouderen, bij voorkeur in de buurt van wie zorg nodig heeft. Dat betekent onder meer een uitbreiding van het woon- en zorgcentrum op de campus Poelstraat, gekoppeld aan kleinschalige initiatieven in de verschillende deelgemeenten.
 1. Internationale solidariteit
  Initiatieven als de  stedenband krijgen onze volle aandacht en steun. Lokale middenstand en bevolking worden meer betrokken bij de werking van Fairtradegemeente. Lokale handelaars en horecazaken die hieraan meewerken, verdienen meer promotie en ondersteuning.
 1. Gedaan met nutteloze prestigeprojecten zoals de ondergrondse parking
  De schulden zijn spectaculair gestegen tot 47 miljoen euro, of meer dan 2.000 euro per inwoner. Dat is 50% boven het Vlaamse gemiddelde. En dit met hoge belastingen. Ook daar zitten we boven het gemiddelde. Daarom pleit Groen voor een gezond financieel beleid. Nutteloze, peperdure prestigeprojecten zoals de ondergrondse parking zullen met de groenen in het bestuur niet meer kunnen. Met Groen stijgt de personenbelasting niet.
 1. De Merelbekenaar neemt deel aan het beleid
  Ontmoeten zien we ook in de zin van participatie, betrokken zijn en worden in je eigen wijk en gemeente. Ervaringen, inzichten en energie van burgers en hun initiatieven moeten worden verzilverd.