"Wij schrijven nu al geschiedenis"

Groen! als GPS Melle naar kiezer "Wij schrijven nu al geschiedenis"Uit De Beiaard, 10 juni 2011 

 

In oktober volgend jaar trekken de linkse partijen Groen! en het ter ziele gegane SLP samen naar de kiezer als GPS Melle. Dat zegt voorzitter Tijl De Witte van Groen! Melle. "Melle moet zelf het goede voorbeeld geven."

 

Eind 2009 besliste de partijraad van SLP, de Sociaal-Liberale Partij van voormalig voorzitter Geert Lambert (ex-Volksunie en Spirit), om de krachten te bundelen met Groen!. SLP ging op in Groen!, eerst nationaal en later ook regionaal en plaatselijk. In Melle stapte daarop Groen!-voorzitster Mieke Decruyenaere uit de gemeentelijke politiek. Eind vorig jaar kregen de concrete plannen voor de samenwerking voor het eerst vorm en werd aan een inhoudelijk programma getimmerd, dat uitmondde in GPS Melle.

 

"GPS staat voor Groen, Progressief en Sociaal", verduidelijkt voorzitter Tijl De Witte van Groen! Melle. "Op een eerlijke, rechtvaardige en nuchtere manier willen we in onze eigen gemeente constructief aan politiek doen en het beleid als een gps op het juiste spoor zetten. GPS Melle is een verbreding van een groene beweging naar een gemeentepartij voor ecologisten, progressieven en sociaalvoelenden."

 

ConcreetMaar wat betekent dat nu in de realiteit? "Uiteraard pleiten wij nog steeds voor de klassieke groene accenten zoals het behoud van de hoogstamboomgaard, een ecologische gemeentelijke groendienst, meer openbaar vervoer en dat ook 's avonds en tijdens het weekend en premies voor groendaken", zegt De Witte. "Daarnaast is het voor ons belangrijk dat Melle mee is met zijn tijd en genoeg sociale accenten legt: betere toegankelijkheid van de diensten, een ruimere infobalie voor sport en cultuur, een gemeentelijk meldpunt voor vragen, opmerkingen en klachten, een goed uitgebouwde uitleendienst voor kleinschalige wijkinitiatieven, een volwaardig sociaal huis en de oprichting van een voor- en naschoolse kinderopvang."

 

"Het gemeentebestuur moet de inwoners stimuleren om van Melle een leukere en betere gemeente te maken", gaat De Witte verder. "Hoe? Door zelf het goede voorbeeld te geven. Kiezen voor groene energie, genoeg aandacht besteden aan sociale woningen en sociale tewerkstelling, de adviesraden serieus nemen en voluit gaan voor kwalitatief gemeentelijk onderwijs in een degelijke infrastructuur. GPS gaat verder dan de traditionele partijen, die aan hun naam en programma gebonden zijn. Als verruimingspartij staan we open voor samenwerking met die fracties. Iedereen die zich in ons project kan terugvinden, is van harte welkom. Bovendien kan GPS terugvallen op de expertise van Mellenaars met beleidservaring op gemeentelijk en federaal niveau."

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2012Hoe ziet de nieuwbakken partij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar? "Door de verruimde aanpak laat GPS nu al een frisse politieke wind door Melle waaien en schrijven we in zekere zin een stuk geschiedenis", is De Witte vol vertrouwen. "Ik ben er zeker van dat we een kwaliteitslabel bieden dat veel Melse kiezers niet onverschillig zal laten, maar of dat garant staat voor een verkiezingsoverwinning, is koffiedik kijken. Eén ding weet ik wel: ons programma is coherent en uitvoerbaar."

 

Ten slotte geeft De Witte nog tekst en uitleg bij zijn rol als voorzitter. "Ik ben niet diegene die de lakens uitdeelt en oplegt hoe het moet zijn", zegt hij. "Wel wil ik een coach en ondersteuner zijn, want ik vind het belangrijk om te kunnen luisteren naar elke mening. Ik ga graag op zoek naar ieders sterke kanten. En gelukkig maak ik deel uit van een fantastische groep." Benieuwd wat het wordt.

RDC