Wij laten Vogelhoek niet in de kou staan

Wij willen voor Vogelhoek: informatie, participatie en inspraak over de toekomst van de wijkveilige wegen voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers

  • meer ruimte en zuurstof en beperken van overlast nu en in de toekomst

GPS Melle laat Vogelhoek niet in de kou staan