Wezenstraat eerste schoolstraat van Melle?

Op de gemeenteraad van 17 juni 2013 stelde Dominique Vandermeersch voor om van de Wezenstraat de eerste schoolstraat in Melle te maken. Hieronder kan je de motivatie lezen, maar nog belangrijker is dat dit voorstel van GPS Melle positief onthaald werd en zal worden bekeken. Tweemaal per dag verandert een straat met een school erin tot een chaotische mierennest van voetgangers, fietsers en auto's. Kinderen worden met de wagen snel gebracht of opgehaald, veelal aan de voet van de schoolpoort. Fietsers en voetgangers banen zich een weg doorheen dit drukke aan- en wegrijdend verkeer. Kinderen, ouders, grootouders, leerkrachten, buurtbewoners ondervinden deze verkeersdrukte aan de schoolpoort elke dag bij het begin en het einde van een schooldag. Echt veilig is zo'n chaos, die telkens een vijftiental minuten duurt, niet? maar ieder die betrokken is ergert zich blauw.GPS Melle wil deze chaos aanpakken. Wij willen de omgeving rond de schoolgebouwen, rond de schoolpoorten een pak veiliger maken voor voetgangers en fietsers door die straat auto ontoegankelijk te maken op bepaalde tijdstippen. 

Daarom stel ik voor het project 'schoolstraat' vorm te geven in Melle en voor ons lijkt de Wezenstraat met de Sint Vincentius school de betere plaats om het 'schoolstraat project' uit te proberen, te evalueren en zo mogelijk uit te breiden naar meerdere scholen op onze gemeente. 

Wat is de bedoeling van een 'schoolstraat' en hoe kan ze gerealiseerd en uitgevoerd worden?

Het idee van de 'schoolstraat' met voorrang voor voetgangers en fietsers komt uit Italië, namelijk Bolzano. Deze stad past al sedert 1989 met succes het systeem van de 'schoolstraat' toe. Ook bij ons vindt men geslaagde schoolstraatprojecten.

Een 'schoolstraat' is dus een straat waarin een school gevestigd is en die tweemaal per dag, bij het begin en einde van de schooldag, tijdelijk wordt afgezet voor ingaand gemotoriseerd verkeer gedurende een half uur. Enkel hulpdiensten krijgen toegang als dat nodig is.

Het voornaamste doel is om de verkeerschaos bij de start en het einde van de schooldag te verminderen zodat ouders en kinderen meer geneigd zijn om met de fiets of te voet te komen. Nu wordt dikwijls de chaos als argument gegeven om niet met de fiets of te voet te komen omdat men het te gevaarlijk vindt tussen al die auto's.

Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, zullen iets verder van de school moeten stoppen, kunnen zich reglementair parkeren (mogelijks kan hier een uitzondering op de parkeerschijf gedurende de 'schoolstraatmomenten' op het kerkplein) en komen het laatste stukje te voet.

Concreet wordt er aan elke ingang van de straat een verplaatsbaar bord gezet, bij aanvang van het project door een politieagent en nadien door een gemachtigd opzichter (leerkracht, ouder, vrijwilliger, ?). Het bord geeft aan dat de toegang tot die straat voor 30 min verboden is. 

Het invoeren van een 'schoolstraat' zorgt voor minder chaos aan de schoolpoort, is dus veiliger voor voetgangers en fietsers, verhoogd het comfort voor de buurtbewoners, geeft meer beweging aan kinderen en begeleiders, zorgt voor een aangenamere sfeer aan de schoolpoort en stimuleert het te voet of met de fiets komen. 

Het project 'schoolstraat' vraagt van elke betrokkene een engagement. Het kan alleen slagen wanneer de buurt, de leerkrachten en de kinderen, de ouders en de politie van bij het begin betrokken worden en meewerken aan dit project. Een grondige evaluatie na een proefperiode dient te gebeuren door alle betrokken in samenspraak met het gemeentebestuur. 

Vandaar mijn vraag aan het college van Burgemeester en Schepen om de nodige acties te ondernemen om van de Wezenstraat de eerste 'schoolstraat' in onze gemeente te maken. Dit zou de aanzet kunnen zijn om alle verkeer aan elke schoolpoort van elke school in onze gemeente veiliger te maken voor de actieve weggebruikers: de voetgangers en fietsers.